(Poistunut julkaisusta)

Energia-asiantuntija / Huoltovarmuuskeskus, Helsinki
MPS

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.11.2020

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Lisää tietoa: www.huoltovarmuus.fi

Maassa toteutettavan elinkeino- ja energiapolitiikan osana Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osasto hoitaa muun muassa energiahyödykkeiden varmuusvarastointia, alaan liittyvää varautumissuunnittelua sekä muita lainsäädännössä Huoltovarmuuskeskukselle osoitettuja tehtäviä. Energia-alan toimintaympäristö kansainvälistyy, kasvaa ja monipuolistuu nopeasti. Siirtyminen kohti vähähiilistä yhteiskuntaa tuo uusia energian tuotannon, jakelun ja kulutuksen muotoja ja siten myös huoltovarmuuden keinovalikoimaa uudistetaan aktiivisesti.

Haemme sinua

Energia-asiantuntija

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2021–31.12.2021. Päätehtävänäsi on ohjata energiahuollon kehittämisprojekteja ja hoitaa erikseen määriteltyjä varautumistyöhön liittyviä tehtäviä. Teet työtäsi tiiviissä yhteistyössä osaston ammattilaisen, muiden Huoltovarmuuskeskuksen asiantuntijoiden sekä Huoltovarmuusorganisaation kanssa.

Toivomme sinulta

Valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Työ edellyttää erinomaisia projektijohdollisia taitoja ja näyttöjä menestyksellisestä projektityöstä. Arvostamme laaja-alaista energiatoimialan tuntemusta, ymmärrystä toimialan huoltovarmuuskriittisistä kysymyksistä sekä valmiita verkostoja ja yhteyksiä alalla.

Työssä tarvitaan systemaattista ja analyyttistä lähestymistapaa, kokonaisuuksien hahmotuskykyä, aloitteellisuutta ja asioiden loppuunsaattamisen kykyä. Lisäksi sujuvat kommunikointi-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä, samoin ajantasaiset tietotekniset taidot.

Tehtäviisi kuuluu

Työskentelet Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osastolla yhdessä pienen mutta osaavan ryhmämme kanssa. Osallistut energia-alan varautumissuunnitteluun ja muihin kansallisen energiahuoltovarmuuden edistämiseen liittyviin tehtäviin. Pidät tarvittaessa yhteyttä alan viranomaisiin sekä energian tuottajiin ja jakeluyhtiöihin. Työ edellyttää matkustusvalmiutta kotimaassa, vaikkakin koronapandemian johdosta hyödynnämmekin ainakin toistaisesti pääsääntöisesti etäyhteyksiä.

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle haastavan ja vastuullisen tehtävän, jossa pääset käyttämään asiantuntemustasi yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden parissa.

Lisätietoja tehtävästä antavat energiahuolto-osaston johtaja Minna Haapala ti 24.11. klo 9–11, puh. 029 505 1070, tai energia-asiantuntija Pia Oesch pe 27.11. klo 13–15, puh. 029 505 1028.

Täytä hakulomake palkkatoiveineen ja liitä mukaan CV:si ja hakemuksesi hakupainikkeen kautta 29.11.2020 mennessä.

Tehtävään valitusta henkilöstä tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.