Energia-asiantuntija (5 tehtävää)

Helsingin Kaupunki
Tietoa tehtävästä

Tehtävän kuvaus

Helsinki on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä. Vuodesta 1990 kaupunki on vähentänyt päästöjään jo lähes kolmanneksen - ja työ jatkuu.

Tule tekemään merkityksellistä työtä kaupunkiympäristön toimialalle!

Haemme nyt uuteen Energiarenessanssi -tiimiin energia-asiantuntijoita auttamaan yksityisen asuinrakennuskannan energiatehokkuushankkeiden käynnistämisessä ja läpiviennissä.

Yli puolet Helsingin päästöistä syntyy lämmityksestä ja siksi energiaremontit ovat keskeisessä roolissa ilmastotyössä. Nyt palkattava tiimi kehittää ja toteuttaa uutta Energiarenessanssi -toimintamallia, jonka avulla aktiivisellä, proaktiivisella neuvonnalla varmistetaan, että laajamittaiset energiaparannukset ja uusiutuvan energian ratkaisut saadaan käyntiin kaupungin myötävaikutuksella.

Käytännössä tiimi jalkautuu taloyhtiöiden tueksi ja konkreettiseksi avuksi energiaremonttien läpiviemiseksi. Taloyhtiöille annetaan teknisen ohjauksen lisäksi tietoa tarjolla olevien teknologioiden soveltamismahdollisuuksista ja esimerkiksi rahoituksen järjestämisestä. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden kanssa on merkittävä osa tiimin tehtäväkenttää.

Energia-asiantuntijat toimivat neuvojina taloyhtiörajapinnassa ja antavat sekä teknistä että päätöksentekoprosessiin liittyvää apua suoraan taloyhtiön hallituksille. Työ on itsenäistä ja edellyttää aktiivista, ratkaisukeskeistä ja kehittämishaluista työotetta, koska toimintamalli on uusi. Tehtävässä tarvitaan myös hyviä ryhmätyö- ja neuvottelutaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Energiarenessanssi -tiimi sijoittuu rakennusvalvontapalvelujen talotekniikkayksikköön. Tiimi ei ole viranomaistoimintaa, vaan se on Energiarenessanssi -toimintamallia toteuttava itsenäinen palvelutoiminto. Sijoittumisella rakennusvalvontaan haetaan kuitenkin synergiaetuja.

Olemme Suomen suurin työnantaja ja edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista. Meillä on modernit työtilat juuri valmistuneessa kaupunkiympäristötalossa metron ja hyvien liikenneyhteyksien ääressä Kalasatamassa.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi LVI-, rakennus-, automaatio-, sähkö- tai energiatekniikan insinöörin tai vastaavan (AMK) tutkinto.

Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta rakennuttamisesta, suunnittelusta tai urakoinnista erityisesti lämmitys- ja energiatekniikkaan liittyvissä hankkeissa.

Eduksi katsomme LVI-teknisen kustannuslaskentaosaamisen, kokemuksen taloyhtiöiden kanssa toimimisesta ja taloyhtiöviestinnästä sekä energiatodistuksen laatijan pätevyyden.

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman tiimipäällikkö Aleksi Heikkilä (aleksi.heikkila@hel.fi), p. 09 310 15935 ja 040 540 3642. Tiedustelut puhelimitse 14.4.2021 klo 9-11 ja 21.4.2021 klo 11-12.

Lisätietoa

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Yhteystiedot

Ilmianna kiinnostuksesi tai vinkkaa kaverille 30.4.2021 mennessä! Hakemuksen voit täyttää "Tutustu työpaikkaan" -linkin kautta.

Tutustu työpaikkaan
Tietoa työnantajasta