Elevhandledare, Mattlidens skola
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2021

Mattlidens skola söker nu en elevhandledare för handledning och undervisning i åk 7-9.

Mattbergsskolan och Mattlidens skola blev en sammanhållen grundskola åk 1-9 den 1.8 2006. Skolan arbetar med ca 750 elever fördelade på ca 30 basgrupper och med över 70 lärare.

I vår skola strävar vi efter att alla skall känna sig trygga. Vi vill att våra elever lär sig att ta ansvar för sig själva och sin omgivning. Det är viktigt att eleverna är motiverade och känner att verksamheten i skolan är meningsfull.

Viktiga värden i vår fostran är trygghet, ansvar, respekt och arbetsglädje.

Arbetsförhållandet börjar den 9.8.2021.


Arbetsplats: Mattlidens skola, Mattliden 1, 02230 Esbo

Avtalsområde UKTA Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för undervisningspersonal

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i elevhandledning för grundskolan.

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.


Vi förutsätter:
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.


Vi värdesätter:
En sund elevsyn och god interaktionsförmåga med elever samt intresse av att jobba i team kring elever och elevers välmående. Med tanke på de planerade förändringar som den utvidgade läroplikten för med sig, ser vi det som värdefullt att tjänsteinnahavaren även har goda förutsättningar att bygga upp arbetet i och med det.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot