(Poistunut julkaisusta)

Ekonomisti/vanhempi ekonomisti johdon sihteeristön kansainväliseen toimistoon
Suomen Pankki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2018

Johdon sihteeristö toimii ylimmän johdon esikuntana. Tässä roolissa osasto vastaa kansainvälisten linjausten valmistelusta, strategisesta suunnittelusta, päätöksenteon valmistelusta, viestintätoiminnoista ja juridisista palveluista. Johdon sihteeristö huolehtii johtokunnan jäsenten assistenttipalveluista sekä toimii johtokunnan ja pankkivaltuuston sihteeristönä. Lisäksi osasto hoitaa rahamuseon toimintaa ja vastaa pankin asiakirjahallinnosta ja kirjastopalveluista.

Johdon sihteeristöön kuuluva Kansainvälinen toimisto valmistelee politiikkalinjauksia ja taustamateriaalia pääjohtajan ja johtokunnan jäsenten kansainvälisen toiminnan tueksi. Toimisto vastaa EKP:n neuvoston, Euroopan järjestelmäriskikomitean hallintoneuvoston ja Kansainvälisen järjestelypankin kokousten valmistelusta. Lisäksi toimisto vastaa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon.

Vanhemman ekonomistin siirtyessä Kansainväliseen valuuttarahastoon vanhemmaksi neuvonantajaksi vuoden 2019 ajaksi haemme osaavaa, kansainvälisesti suuntautunutta ja kielitaitoista

EKONOMISTIA/VANHEMPAA EKONOMISTIA

Tehtäviisi kuuluu mm.

 • valmistella Suomen kannanottoja Kansainväliseen valuuttarahastoon (IMF) liittyvissä asioissa
 • osallistua Pohjoismaiden ja Baltian maiden IMF-vaalipiirin työskentelyyn
 • seurata ja analysoida kansainvälistä talouspoliittista keskustelua ja rahoitusarkkitehtuurin kehitystä
 • viestiä ajankohtaisista kansainvälisistä ja IMF:ään liittyvistä teemoista
 • edustaa Suomen Pankkia kansainvälisissä kokouksissa

Odotamme sinulta

 • tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • työkokemusta ekonomistin tehtävistä makrotalouden ja talouspolitiikan parista, kansainvälinen kokemus katsotaan eduksi
 • kansainvälisen talouden, rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusarkkitehtuurin tuntemusta, perehtyneisyys IMF:n toimintaan katsotaan eduksi
 • oma-aloitteista, joustavaa ja kantaa ottavaa lähestymistapaa työhön
 • kykyä työskennellä vaihtelevien ja nopeatempoisten työtehtävien parissa     
 • valmiutta yhteistyöhön kotimaassa ja kansainvälisesti
 • erinomaista suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtäväkentän. Pääset osallistumaan kansainväliseen talouspolitiikkakeskusteluun ja seuraamaan kansainvälisten rahoituslaitosten toimintaa tapahtumarikkaana vuotena, johon sisältyy Suomen EU-puheenjohtajuus ja valmistautuminen Suomen vuonna 2020 alkavaan IMF-vaalipiirin vetovastuuseen.

Tehtävä on määräaikainen virkavapauden sijaisuus vuoden 2019 loppuun asti. Tehtävän palkkaus (vaativuusluokka 17) ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian.

Lähetä hakemuksesi CV-tietoineen 18.11.2018 mennessä.

Lisätietoja antaa johdon sihteeristön kansainvälisen toimiston päällikkö Satu Kivinen, p. 050 341 8492 tai satu.kivinen@bof.fi.