(Poistunut julkaisusta)

Ekonomisti johdon sihteeristön kansainväliseen toimistoon
Suomen Pankki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.10.2019

Ekonomisti johdon sihteeristön kansainväliseen toimistoon

Johdon sihteeristö toimii ylimmän johdon esikuntana. Tässä roolissa osasto vastaa kansainvälisten linjausten valmistelusta, strategisesta suunnittelusta, päätöksenteon valmistelusta, viestintätoiminnoista ja juridisista palveluista. Johdon sihteeristö huolehtii johtokunnan jäsenten assistenttipalveluista sekä toimii johtokunnan ja pankkivaltuuston sihteeristönä. Lisäksi osasto hoitaa rahamuseon toimintaa ja vastaa pankin asiakirjahallinnosta ja kirjastopalveluista.

Johdon sihteeristöön kuuluva Kansainvälinen toimisto valmistelee politiikkalinjauksia ja taustamateriaalia pääjohtajan ja johtokunnan jäsenten kansainvälisen toiminnan tueksi. Toimisto vastaa EKP:n neuvoston, Euroopan järjestelmäriskikomitean hallintoneuvoston ja Kansainvälisen järjestelypankin kokousten valmistelusta. Lisäksi toimisto vastaa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon.

Haemme Suomen IMF-vaalipiirin vetovastuun ajalle kolmeksi vuodeksi 

EKONOMISTIA

Tehtäviisi kuuluu mm.

 • valmistella Suomen kannanottoja Kansainväliseen valuuttarahastoon (IMF) liittyvissä asioissa

 • osallistua Suomen vetämään Pohjoismaiden ja Baltian maiden IMF-vaalipiirin työskentelyyn 

 • seurata ja analysoida kansainvälistä talouspoliittista keskustelua ja rahoitusarkkitehtuurin kehitystä

 • viestiä ajankohtaisista kansainvälisistä ja IMF:ään liittyvistä teemoista

 • edustaa Suomen Pankkia kansainvälisissä kokouksissa

Odotamme sinulta

 • tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa

 • käytännön ekonomistikokemusta makrotalouden ja/tai rahoitusmarkkinakysymysten parista, talouspolitiikkakokemus ja aiemmat kansainväliset tehtävät katsotaan eduksi

 • kansainvälisen talouden, talouspolitiikan ja rahoitusjärjestelmän tuntemusta, perehtyneisyys IMF:n ja Suomen Pankin toimintaan katsotaan eduksi

 • oma-aloitteista, joustavaa ja kantaa ottavaa lähestymistapaa työhön

 • kykyä työskennellä vaihtelevien ja nopeatempoisten työtehtävien parissa   

 • valmiutta yhteistyöhön kotimaassa ja kansainvälisesti

 • erinomaista suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtäväkentän. Pääset vaikuttamaan kansainväliseen talouspolitiikkakeskusteluun Suomen IMF-vaalipiirin vetovastuun aikana.

Kyseessä on kolmen vuoden määräaikainen ekonomistin tehtävä tammikuusta 2020 alkaen.  Tehtävän palkkaus (vaativuusluokka 17) ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan.

Lähetä hakemuksesi CV-tietoineen 14.11.2019 mennessä.

Lisätietoja antaa johdon sihteeristön kansainvälisen toimiston päällikkö Satu Kivinen, p. 050 341 8492 tai satu.kivinen@bof.fi.