(Poistunut julkaisusta)

Ekonomisti, Energian tukkumarkkinoiden valvonta (REMIT)
Energiavirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.3.2018

Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävänsä virasto toteuttaa valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Energiaviraston visiona on vuonna 2022 olla kehittyvä, edistyksellinen ja arvostettu viranomainen. Energiavirasto haluaa olla jatkuvasti kehittyvä, toimintatavoiltaan edistyksellinen ja asiakaslähtöinen viranomainen. Virasto haluaa olla myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Viraston panos energiamarkkinoiden toimivuudessa ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa tulee olla merkittävä.

Työtehtävät

Ekonomistina tehtävänäsi on sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoiden analysointi sekä eheyden ja läpinäkyvyyden valvonta.

Toimit asiantuntijana viraston Markkinavalvonta -tiimissä. Hoidat markkinatiedon julkaisuvelvoitteita sekä sisäpiirikauppaa ja markkinamanipulaatiota koskevien rikkomusten tutkintaa ja osallistut niitä koskevien päätösten valmisteluun. Tehtäviisi kuuluu mallintaa sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoiden toimintaa sekä analysoida rikkomuksia ja niiden vaikutuksia. Lisäksi osallistut sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoiden eheyden ja läpinäkyvyyden valvontaan ja sen kehittämiseen kotimaisessa ja kansainvälisessä viranomaisyhteistyössä.

Toimit myös taloustieteellisenä asiantuntijana muissa sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaan ja edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta soveltuvan yliopisto- tai korkeakoulututkinnon lisäksi vahvaa taloustieteellistä osaamista sekä energian tukkumarkkinoiden toiminnan hyvää tuntemusta. Tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta odotamme sinulta kykyä mallintaa sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoiden toimintaa ja analysoida eri tekijöiden vaikutuksia hinnan muodostumiseen energian tukkumarkkinoilla. Odotamme sinulta myös sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoita koskevan EU-lainsäädännön (REMIT-asetus) tuntemusta. Virkaa täytettäessä arvostamme myös arvopaperimarkkina- ja kilpailulainsäädännön tuntemusta. Eduksi luemme myös aiemman kokemuksesi energian tukkumarkkinoilta, energia- tai arvopaperimarkkinoiden tai kilpailuvalvonnasta tai niitä koskevavasta tieteellisestä tutkimuksesta.

Odotamme sinulta paineensietokykyä, aktiivista ja analyyttistä työskentelyotetta sekä hyviä organisointi- ja neuvottelutaitoja. Virkaa täytettäessä arvostamme myös käytännössä osoitettua hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa sekä tiiviissä asiantuntijaorganisaatiossamme tarvittavia tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi arvostamme avoimuutta, reiluutta, olennaiseen keskittymistä ja yhteisen hyvän puolesta toimimista.

 

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy:   13.1.2020 Sijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   19.3.2018 12:00

ID:   32-122-2018

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Energiaviraston kirjaamo
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Virka sijoittuu Energiaviraston palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 8, jolloin peruspalkka on 3719 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, jonka määrä on enintään 45 % tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta.

 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

 

Lisätietoja tehtävästä antaa

Antti Paananen Johtaja p.029 5050 013

etunimi.sukunimi@energiavirasto.fi

 

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista soveltuvuusarviointia.

Lisätietoja: Energiaviraston kotisivut

Tehtävään liittyy jonkin verran matkustusta.