Ekonomiplaneringschef
Kirkkohallitus, Hallinto-osasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.7.2020

Vid Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning, enheten för församlingarnas förvaltning och ekonomi, lediganslås tjänsten som

EKONOMIPLANERINGSCHEF

Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning har hand om kyrkans gemensamma förvaltning, lagberedning, församlingarnas förvaltning och ekonomi, kyrkobeskattning, församlingarnas fastighetsväsende och kyrkligt byggande. Avdelningen sköter också församlingarnas statistikproduktion.

Ekonomiplaneringschefen är specialsakkunnig i församlingarnas ekonomiförvaltning och har till uppgift att styra och utveckla församlingarnas ekonomiförvaltning med tillhörande strategisk planering. Till uppgiften hör att delta i intressebevakningen av ekonomiska frågor, ge rådgivning och utbildning i anslutning till ekonomiförvaltningen, stödja församlingarnas strukturförändringar och vara föredragande i frågor som rör arbetsområdet. Ekonomiplaneringschefen är också chef för förvaltningsavdelningens enhet Församlingarnas förvaltning och ekonomi.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med ekonomiförvaltning. Dessutom krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi förväntar oss kännedom om församlingarnas förvaltning och ekonomi, erfarenhet av chefsarbete samt god samarbets- och utbildningsförmåga. Vi uppskattar ett självständigt och målinriktat arbetssätt.

Tjänsten tillsätts fr.o.m. den 1 oktober 2020 eller enligt överenskommelse. Lönen för tjänsten bestäms enligt kravgrupp 702 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (grundlön 5 173,01 euro). Utöver detta betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på den valda personens arbetserfarenhet. Den som utses till tjänsten ska vara konfirmerad medlem av kyrkan.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive bilagor via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering. Ansökan ska vara framme senast onsdagen den 26.8.2020 kl. 15.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Innan tjänsten tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten omfattar en prövotid på sex månader. Intervjuerna ordnas onsdagen den 2.9.2020.

Frågor som gäller tjänsten riktas till förvaltningsavdelnings chef, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203 under tjänstetid medan ansökan pågår, med undantag för vecka 33.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot