(Poistunut julkaisusta)

EDUNVALVONTA-ASIANTUNTIJA
Helsingin kaupunginkanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.4.2019

Työavain 47-31-19
Määräaikainen työsuhde
Hakuaika päättyy 29.4.2019 kello 16.00.
Kaupunginkanslia, Pohjoisesplanadi 11 - 13, 00170 Helsinki
Hallinto- ja toimistoala

Tehtävän kuvaus:
Etsimme määräaikaiseen työsuhteeseen 31.5.2021 asti edunvalvonnan ammattilaista kaupungin edunvalvonnan ja vaikuttajaviestinnän kehittäjäksi.

Vastaat kaupungin edunvalvontatavoitteiden kokoamisesta ja muotoilusta, vaikuttajaviestinnän kokonaisuuden suunnittelusta sekä kaupungin edunvalvontaan liittyvästä muusta valmistelusta yhdessä yhteysjohtajan kanssa. Työssäsi seuraat aktiivisesti kaupungin keskeisten sidosryhmien toimia ja toimenpiteitä sekä analysoit niiden vaikutuksia kaupungin näkökulmasta.

Tehtäviisi kuuluu analyysien sekä toimenpide- ja viestintäsuositusten laatiminen kaupungin ylimmän johdon käyttöön sekä edunvalvonnan kehittämiseen liittyvät muut tehtävät. Edunvalvonnan asiantuntija sijoittuu kaupunginkansliaan ja työskentelee läheisessä yhteistyössä kaupungin ylimmän johdon kanssa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus ammattimaisesta edunvalvonnasta.

Lisäksi edellytämme viestinnän osaamista sekä hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä, kuntakentän toiminnan tuntemusta sekä suomalaisen yhteiskunnan keskeisten päätöksentekomekanismien ja erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja rajapintojen ymmärrystä. Eduksi luemme hyvän ruotsin ja englannin kielen taidon, aktiivisuuden ja uteliaisuuden alan kehitystä kohtaan sekä rohkean ja eteenpäin katsovan asenteen ja nopean hahmotuskyvyn.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 4.444 e/kk

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Näin se luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkailleen ja vierailijoille. Kaupungin perustehtävänä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Toimiva kaupunki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Kaupunkien merkitys aikamme suurimpien haasteiden ratkaisijana kasvaa kaupungistumisen kiihtyessä. Helsinki pyrkii yleisen ymmärryksen lisäämiseen maan ainoan metropolin erityisestä luonteesta vahvistamalla ja monipuolistamalla omaa kansallista edunvalvontaansa, edistämällä modernin kaupunkipoliittisen agendan luomista ja luomalla aktiivisesti kumppanuuksia muiden suurten kaupunkien kanssa.