Ecklesiastikråd
Kirkkohallitus, Talousosasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2020

Vid Kyrkostyrelsen ledigförklaras den ledande tjänsten för ekonomiavdelningen, vilket är en tjänst som

ECKLESIASTIKRÅD

Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.2.2021 eller enligt överenskommelse.

Chefen för ekonomiavdelningen är chef för både Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond. Kyrkans centralfond är församlingarnas gemensamma fond ur vilken Kyrkostyrelsens, stiftens och Kyrkans servicecentrals verksamhet finansieras. Kyrkans pensionsfond är pensionsanstalt för kyrkans anställda. Verkställigheten av pensionslagen sköts vid Keva, medan kyrkans pensionsfond ansvarar för finansieringen av kyrkans pensionsskydd.

Ecklesiastikrådet, som är avdelningschef för ekonomiavdelningen, har till uppgift att leda och utveckla avdelningens verksamhet samt att vara chef för personalen på avdelningen. Ecklesiastikrådet svarar bland annat för finansieringen av centralfondens och pensionsfondens verksamhet, ekonomiplaneringen, förvaltningen av egendomen och fastighetsväsendet samt pensionsfondens placeringsverksamhet.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens verksamhetsområde. Dessutom krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi förutsätter att du har kännedom om pensionsområdet samt gedigen och bevisad erfarenhet av framgångsrik ekonomisk ledning. Vi värdesätter förtrogenhet med kyrkans förvaltning och verksamhet, insikter i de möjligheter som digitaliseringen ger, strategisk kompetens samt social kompetens och samarbetsförmåga. I tjänsteutövningen behövs god stresstålighet.

Lönen för tjänsten är 8218,97 euro. Den som utses till tjänsten ska vara konfirmerad medlem av kyrkan.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive bilagor via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering. Ansökan ska vara framme senast 25.9.2020 klockan 15.00. Innan tjänsten tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten omfattar en prövotid på sex månader. Intervjuerna ordnas veckorna 41 och 42.

Frågor besvaras av kanslichefen Pekka Huokuna, tfn 050 342 7686 under följande tider: 22.9 klockan 15-16.30 och 23.9 klockan 12.30-14.00.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot