(Poistunut julkaisusta)

Ecklesiastikråd
Kirkkohallitus, Toiminnallinen osasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.3.2019

Vid Kyrkostyrelsen ledigförklaras den ledande tjänsten vid Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning, tjänsten som

ECKLESIASTIKRÅD

Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.7.2019 eller enligt överenskommelse.

Verksamhetsavdelningen sköter kyrkans gemensamma verksamhet genom att utveckla och stöda församlingarnas arbete och påverka beslutsfattandet i samhället. Verksamhetsavdelningen främjar samarbetet mellan olika aktörer i kyrkan och andra nätverk. Till ecklesiastikrådets uppgifter hör att leda och utveckla avdelningens verksamhet, ansvara för helheten i avdelningens arbete, vara chef för personalen på avdelningen och delta i Kyrkostyrelsens gemensamma uppgifter. Vid Kyrkostyrelsen inleds inom kort en reform inom vilken även verksamhetsavdelningens arbete och organisation omorganiseras. Ecklesiastikrådet ansvarar för reformen av avdelningen.

Som behörighetsvillkor förutsätts behörighet för ordinarie prästtjänst, god förtrogenhet med kyrkans och församlingarnas verksamhet samt sådan administrativ erfarenhet och förmåga som krävs för att sköta tjänsten framgångsrikt. Dessutom krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Att arbeta inom internationella nätverk förutsätter flytande kunskaper i engelska; ytterligare språkkunskaper främjar skötandet av tjänsten. Vi förväntar oss också praktisk erfarenhet av förändringsledarskap, en helhetsuppfattning om kyrkans och församlingarnas verksamhet i framtiden, ett brett nätverkande, projektkompetens, god samarbetsförmåga och ett inkluderande arbetssätt.

Lönen är 8218,97 euro.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive bilagor via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat. Ansökan ska vara framme senast 17.4.2019 kl. 15.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Innan tjänsten tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten omfattar en prövotid på sex (6) månader. Intervjuerna ordnas tisdagen den 23.4.2019.

Frågor besvaras av kanslichefen Pekka Huokuna, tfn 050 342 7686 under följande tider: 3.4.2019 klockan 15-17, 8.4.2019 klockan 13-15 och 15.4.2019 klockan 13-15.