(Poistunut julkaisusta)

Direktör
Nordens institut i Grönland

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.10.2019

Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordens institut i Grönland (Nuuk)

Har du spännande idéer om nordiskt kultursamarbete i Grönland? Vill du vara med och sätta grönländsk kultur på kartan i övriga Norden? Är du en chef som trivs med att både vara en del av ett mindre kreativt team på fyra personer och ansvara för ledning och administration?

Nordens institut i Grönland (NAPA) är en institution inom det officiella nordiska samarbetet och ligger i Nuuk. NAPA är beläget i Grönlands kulturcentrum Katuaq och är ett viktigt bidrag till denna centrala, kreativa mötesplats. Institutet är den viktigaste förmedlaren av nordisk kultur i Grönland och grönländsk kultur till övriga Norden. NAPA arbetar med såväl produktion och samproduktion av kulturprojekt och -arrangemang, som förmedling och distribution av andra nordiska kulturproduktioner, samt nätverksarbete och information om Norden i Grönland. Vidare förvaltar NAPA en stödordning för grönländsk-nordiska kulturprojekt. Barn och unga har en central plats i institutionens verksamhet. Institutionen samarbetar med de andra samnordiska kulturhusen och -instituten under Nordiska ministerrådet, och är en viktig del av ministerrådets närvaro i Arktis.

Vi söker en initiativrik och ambitiös direktör som kan skapa mervärde för de nordiska ländernas samarbete inom kultur- och konstområdet. Som direktör ska du leda och utveckla institutionen så att den fortsatt kan upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet och med en mångfald i såväl dess innehåll som kontaktytor. Direktören bistås av en styrelse som, inom de ramar som Nordiska ministerrådet angivit, är ett rådgivande organ inom institutionens verksamhetsområde och ska behandla frågor av större betydelse rörande institutionens målsättningar.

Vi söker dig som har:

 • Relevant akademisk utbildning/examen
 • Flera års dokumenterat goda chefs- och ledarerfarenheter
 • Erfarenhet av att arbeta inom kulturområdet
 • Erfarenhet av att arbeta i en politisk miljö/offentlig förvaltning, samt
 • Erfarenhet av administrativt arbete, ekonomistyrning och förhandlingar samt av internationellt samarbete.  

Vidare ska du ha förmåga att:

 • Leda, företräda och utveckla verksamheten på ett professionellt och strategiskt sätt med hög integritet
 • Säkra att verksamheten uppfyller sitt uppdrag och når sina mål med de resurser som verksamheten förfogar över
 • Goda kommunikativa färdigheter
 • Leda och engagera kompetenta medarbetare i en organisation som präglas av produktion och förmedling av publika evenemang inom såväl kultur som andra samhällsfrågor
 • Samarbeta med grönländska, nordiska och internationella aktörer
 • Bygga och upprätthålla relationer och nätverk i en mångkulturell/internationell miljö
 • Formulera dig väl både muntligt och skriftligt på något av ministerrådets tre arbetsspråk (danska, svenska eller norska) och på engelska.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av nordiskt samarbete
 • Ett brett nordiskt/internationellt nätverk
 • Erfarenhet av arbete med hållbarhet, mångfald och jämställdhet
 • Erfarenhet av att administrera/förvalta stödordningar.

Direktören har det juridiska och ekonomiska ansvaret för institutionens löpande verksamhet och rapporterar direkt till generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet. Direktören ansvarar för vidareutveckling, samordning och planering av verksamheten baserat på institutionens överordnade strategiska mål, årlig budgettilldelning och årligt bevilningsbrev från generalsekreteraren. Institutionen har 4 anställda. Direktören företräder institutionen i såväl det nordiska som det internationella samarbetet. I tjänsten ingår resor i, framförallt Norden. För tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Vi erbjuder

Ett utvecklande och utmanande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Som direktör har du en tidsbegränsad anställning med en första anställningsperiod på fyra år, med möjlighet till förlängning med högst fyra år. Lön efter överenskommelse. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid en samnordisk institution. Vi förväntar oss att direktören bor i Grönland under anställningen.

Sista datum för ansökan är den 1 november 2019. Ansökan och namnet på den som sökt är undantaget offentlighet om den som sökt begär detta. I rekryteringsprocessen ingår intervjuer i Köpenhamn, test, samt besök i Grönland.   

Mer information om tjänsten

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Mikael Höysti, telefon +45 21 71 71 10, eller e-mail mikh@norden.org, eller seniorrådgivare Eva Englund på evaeng@norden.org.  

För information om anställningsvillkor vänligen kontakta seniorrådgivare/HR Anne Højgaard på annhoj@norden.org.