(Poistunut julkaisusta)

Direktör vid familjerådgivningscentralen
Kokkolan seurakuntayhtymä, Hallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.6.2018

Karleby kyrkliga samfällighet lediganslår tjänsten som direktör vid Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral.

Familjerådgivningscentralen hjälper invånarna inom verksamhetsområdet i problem som gäller äktenskapet, familjen och individen. Året 2017 utgjorde andelen finskspråkiga kundsamtal 80 % och svenskspråkiga 18 %. Vid familjerådgivningscentralen jobbar förutom direktören två familjerådgivare.

Tjänsten förutsätter
• högre högskoleexamen, som berättigar till prästtjänst, eller annan lämplig högre högskoleexamen
• utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och åtminstone nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra. Dessutom beaktas samfällighetens språkstadga.

Av den som väljs till tjänsten förutsätts specialutbildning som kyrkans familjerådgivare eller förbindelse att avlägga sådan. Som merit räknas tidigare arbetserfarenhet från liknande uppgifter.

Tjänsten tillsätts 1.11.2018 eller enligt överenskommelse. Lämplighetstest kan användas vid utvärderingen av de sökande. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem i den evangelisk luherska kyrkan och uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Närmare uppgifter
• fr. o. m. 24.7 ordförande för gemensamma kyrkorådet, kyrkoherde Jouni Sirviö, tfn 050 3147 250
• fr. o. m. 30.7 direktör Olav Björkstrand tfn 050 317 466