Direktör till enheten för forskning, internationella ärenden och näringslivsrelationer
Svenska handelshögskolan

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2021

Svenska handelshögskolan (Hanken) söker en

 

Direktör till enheten för forskning, internationella ärenden och näringslivsrelationer

Hankens administration och övriga stödfunktioner organiseras i tre serviceenheter:

 1. Studier och antagning
 2. Universitetsservice
 3. Forskning, internationella ärenden och näringslivsrelationer

Serviceenheternas uppgift är att bereda och verkställa beslut som fattas av rektor eller Hankens kollegiala förvaltningsorgan, handha servicen till den akademiska verksamheten och  utveckla de administrativa funktionerna.

Varje administrativ enhet har en direktion vars ordförande är en av Hankens prorektorer. Direktören ansvarar för beredningen av ärenden till direktionen. Direktören är underställd rektor.

Som direktör för enheten för forskning, internationella ärenden och näringslivsrelationer stöder du för din del Hankens forskning, bistår ledningen som sakkunnig, men även som initiativtagare, i utveckling, beredning och verkställande av frågor som gäller forskning, internationaliseringen, internationellt kvalitetsarbete (ackrediteringar och rankingar) samt näringslivsrelaterade frågor.

Som direktör

 • ansvarar du för enhetens verksamhet och utvecklandet av den,
 • stöder du enhetens mellanchefer och teammedlemmarna och
 • ansvarar du för enhetens ekonomi

För att framgångsrikt kunna sköta uppgiften söker vi dig som är intresserad av att utveckla Hanken i enlighet med vår strategi. Du fokuserar på samarbete och samverkan, både inom enheten och med övriga parter inom Hanken. Du har en god förmåga att leda medarbetare till att nå verksamhetens uppsatta mål. Du är en kommunikativ person med förmåga och intresse för att skapa nätverk både inom Hanken och externt. Du har förmågan att se saker från olika perspektiv och har god förmåga att göra korrekta avvägningar med avseende på uppdraget, enhetens och hela verksamhetens bästa.

Vi förväntar oss att du har minst en högre högskoleexamen och erfarenhet av ledarskap. Doktorsexamen är en merit. Erfarenhet inom universitet eller högskola är också meriterande. Du kommunicerar flytande på svenska, engelska och finska. Uppgiften kräver mycket goda färdigheter att skriva krävande texter framför allt på engelska.

Befattningen är placerad på kravnivå 13 enligt universitetens lönesystem. Startlönen är uppskattningsvis från 6 300 euro, men månadslönen bestäms enligt överenskommelse i enlighet med den valda personens bakgrund och förutsättningar. Anställningen börjar  så snabbt som möjligt enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar ges av rektor Karen Spens, karen.spens@hanken.fi.

Ansökningar med tillhörande meritförteckning riktas till Hankens rektor och lämnas in i Hankens ansökningsdatabas LAURA, senast söndagen den 24 januari 2021. Sökande kallas till intervjuer och eventuella individuella tester.

Helsingfors den 11 januari 2021

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

 • Ilmoitusnumero: 1413393
 • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
 • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
 • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
 • Hakuosoite: www-osoite
 • Sijainti: Helsinki
 • Lisätietoja antaa: Karen Spens