Direktör för den kyrkliga samfälligheten

Helsingfors kyrkliga samfällighet