(Poistunut julkaisusta)

Direktör för centralregistret
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2020

Kustens och Ålands centralregister inledde sin verksamhet vid årsskiftet. Centralregistret betjänar kunder i ärenden som gäller församlingarnas medlemsregister genom att registrera t.ex. dop och vigslar samt genom att utfärda ämbetsbevis, göra släktutredningar och göra hindersprövningar. Till kunderna hör bl.a. enskilda personer, banker, juristbyråer och församlingar. Centralregistrets leds av en direktion som består av representanter från församlingarna/kyrkliga samfälligheterna som ingår i samarbetet. 

Vi söker en person till ett tidsbestämt tjänsteförhållande som     

DIREKTÖR FÖR CENTRALREGISTRET    

för att utveckla och leda verksamheten vid centralregistret. 

Registerdirektören  

·  ansvarar för myndighetsuppgifterna i anslutning till kyrkobokföringen  

·  är chef för medarbetarna vid centralregistret 

·  bereder ärenden för bl.a. direktionen 

·  ansvarar för centralregistrets ekonomi. 

Registerdirektörens huvudsakliga arbetsplats är vid verksamhetspunkten i Jakobstad. Centralregistret har också en verksamhetspunkt i Vasa och framöver på Åland.   

För tjänsten krävs utbildning eller examen på högre högskolenivå eller motsvarande teoretisk kompetens och arbetserfarenhet. 

 Av registerdirektören krävs god förmåga att använda svenska i tal och skrift samt god förmåga att använda finska i tal och skrift. Språkkunskaperna ska påvisas med språkintyg eller betyg i enlighet med Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).  

Tjänsteinnehavaren ska vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.   

Lönen bestäms enligt kravgrupp 602 och villkor enligt kollektivavtal, tjänsteinstruktion och övriga stadgor. Tjänsten är tidsbestämd och inrättad för tiden 1.5.2020-31.12.2021. Prövotiden är 6 månader. Innan tjänsten tillträds ska läkarintyg uppvisas.   

Ansökningstiden går ut 2.3.2020 kl. 16.00. Ansökan med cv och intyg riktas till gemensamma kyrkorådet, adress: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad eller per e-post: pedersorenejdens@evl.fi. Märke ”Ansökan direktör för centralregistret”. Ansökningshandlingarna returneras inte. 

 Ytterligare information om tjänsten fås av direktören för centralregistret Erland Sundqvist 040 310 0492, erland.sundqvist@evl.fi. 

www.pnks.fi