(Poistunut julkaisusta)

Diplomityöntekijä
Caruna

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2019

Carunan strategisen suunnittelun tiimi tarjoaa enintään kaksi diplomityöpaikkaa, joita tarjotaan viidestä eri aiheesta. Tarkoituksena on valita sopiva hakija suhteessa aiheeseen, jonka takia aiheita on enemmän kuin työpaikkoja. Painotamme aiheen ja tekijän yhteensopivuutta.Valintaan vaikuttavat tärkeysjärjestyksessä 1. tutkimussuunnitelman tiivistelmä, 2. opintorekisteriote ja 3. vapaavalintainen motivaatiokirje. Liitäthän nämä hakemukseesi!

Aiheet

1. Valvontamalli 2024

Sähköverkkoyhtiöiden valvontamalli on lukittu vuosina 2016 – 2023, jonka jälkeen valvontamallia ei ole määritelty. Työn tarkoituksena on tutkia vaihtoehtoista valvontamallia, jonka vaikutuksia tarkastellaan pienen ja ison sähköverkkoyhtiön sekä yhteiskunnan näkökulmasta.

2. Tehostamiskannustin 2024

Valvontamallin tehostamiskannustimen tarkoituksena on kannustaa sähköverkkoyhtiötä toimimaan kustannustehokkaasti. Nykyisen kannustin haasteena on erittäin monimukainen StoNED-malli, jonka toiminnan ymmärtäminen on haastavaa toimialalla. Tarkoituksena on tutkia vaihtoehtoja uuteen valvontamalliin ja vertailla niiden vaikuttavuutta nykyiseen kannustimeen.

3. Laatukannustin 2024

Sähköverkkoyhtiöiden investoidessa luotettavampaan sähköverkkoon keskeytysten määrä vähenee merkittävästi. Tällöin normaalin vuoden pieni keskeytysmäärä ei kannusta jatkuvaan kehittämiseen, mutta yksittäisen teknisen vian taloudellinen vaikutus voi olla epätarkoituksenmukaisen suuri. Tulevaisuuden perusteltu laatukannustin palkitsee hyvän laadun ylläpitämisestä eikä ylikorosta keskeytyksiä.

4. Joustokannustin 2024

Nykyinen valvontamalli ei kannusta sähköverkkoyhtiöitä joustoratkaisujen luomiseen omaan sähköverkkoonsa, koska joustoratkaisut (esim. akut, kysyntäjoustoratkaisut) eivät kuulu sähköverkkotoimintaan sitoutuneeseen pääomaan ja tehostamiskannustin kannustaa kulujen vähentämiseen, joita joustoratkaisut todennäköisesti lisäävät. Tarkoituksena etsiä tehokasta ratkaisua jouston lisäämiseksi yhteiskunnan näkökulmasta, joka voisi olla esimerkiksi joustokannustin tulevaisuuden valvontamallissa.

5. Asiakkaan valitsema toimitusvarmuus

Mitä käytännön mahdollisuuksia ja esteitä on asiakkaan itse valitsemasta toimitusvarmuuden tasossa? Tällöin asiakas voi itse valita käyttöpaikkansa kuormanohjauksen, sähkön laadun ja toimitusvarmuustason (keskeytyksen kesto yli 6h / 36h), mikä voi vaikuttaa hänen sähkön siirtohintaan. Toivomme kokonaisvaltaista lähestymistä asiakkaan valitsemaan toimitusvarmuuteen esimerkiksi teknisestä, yhteiskunnallisesta ja juridisesta näkökulmasta.

6. Maakaapeloinnit menetelmät globaalisti

Millaisia maakaapelointi menetelmiä on nykyisesti käytössä korkean maakaapelointiasteen omaavissa maissa? Millaiset lait, määräykset sekä standardit heitä ohjaa/velvoittaa toiminnassaan? Millaiset ovat kyseisten maiden tilastot sähkötapaturmien näkökulmasta? Millä muilla keinoilla ulkoisen ympäristön asettamat vaatimukset turvallisuuden ja laadun suhteen on hallittu? Millaiset ovat maakaapelien rakenteet, sähköverkon mekaaninen suojaus, entä verkon vikasuojaus?

Taustamateriaalia

Sähköverkon valvontamenetelmät: https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12766832/Valvontamenetelm%C3%A4t-s%C3%A4hk%C3%B6njakelu-2016-2023.pdf/72eac45f-4fe0-6b0a-d5f7-e89ee97b89fc/Valvontamenetelm%C3%A4t-s%C3%A4hk%C3%B6njakelu-2016-2023.pdf.pdf

Sähköverkon hinnoittelun valvonta (materiaalia kannustimiin liittyen): https://energiavirasto.fi/hinnoittelun-valvonta

Sähkönsiirtohinnat ja toimitusvarmuus:http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161178/43_18_Sahkonsiirtohinnat_ja_toimintavarmuus.pdf

Tarjoamme

Jos haluat tarttua mahdollisuuteen olla alan suunnannäyttäjä, on aika tulla Carunalle töihin jakamaan hyvää energiaa 1,5 miljoonalle suomalaiselle. Eikä hyvä jakamalla lopu, sillä työntekijämme ovat erityisen tyytyväisiä mm. hyvään työilmapiiriin, asiantunteviin tiimeihin, monipuolisiin työvälineisiin ja toimitiloihin, erinomaiseen työterveyshuoltoon, lastenhoitopalveluun ja siihen, että työaikajärjestelymme joustavat elämäntilanteesi mukaan. Meille työn ja vapaa-ajan tasapaino on tärkeää.

Diplomityöntekijänä pääset näköalapaikalle seuraamaan suomalaisen energiajärjestelmän kehitystä ja työskentelemään alan ammattailaisten kanssa. Osaamisesi kehittyy meillä takuuvarmasti.

Hakeminen

Liitä hakemukseesi 

1) Tutkimussuunnitelman tiivistelmä (pakollinen, pituus korkeitaan yksi sivu, vain yksi aihe, PDF). Kerro siinä lyhyesti aiheen taustasta, tutkimuskysymys ja -tavoitteet, menetelmät ja kaavailemasi  aikataulu.

2) Ajantasainen opintorekisteriote (PDF)

3) Motivaatiokirje (vapaaehtoinen, pituus korkeitaan yksi sivu, PDF). Tässä voit esitellä kokemustasi ja osaamistasi, jotka tukevat onnistuneen diplomityön suorittamista.

Jätä hakemus viimeistään 15.9. Pyrimme viemään prosessin maaliin lokakuun ensimmäisen puolikkaan aikana.

Työn voi aloittaa lokakuun 2019 ja tammikuun 2020 välillä. Työsuhde on kuukausipalkkainen määräaikainen ja se kestää 6 kk.