(Poistunut julkaisusta)

Diplomi/pro gradutyöntekijä, Lämpö ja sähkö -liiketoiminta Vantaa
Vapo Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2018
Vapon Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alue tarjoaa energiaratkaisuja ja palveluita teollisuudelle, kunnille, lämpöyhtiöille ja suurkiinteistöille. Vapo operoi kahdeksaa voimalaitosta, 35 kaukolämpöverkkoa ja noin 150 lämpökeskusta. Liiketoiminta-alueen liikevaihto on noin 94 miljoonaa euroa vuodessa ja se tuottaa energiaa vuodessa noin 1,6 TWh Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Haemme Vantaan Tikkurilan toimipisteeseen diplomi/pro gradutyöntekijää kotimaisia polttoaineita käyttävien laitosten LCP BAT-päätelmien vaikutusten arviointiin.

Monien kotimaisten polttoaineita, kuten turvetta ja puuperäisiä polttoaineita, käyttävien voimalaitosten ympäristölupaa on tarkistettava suurten polttolaitosten (=LCP) BAT-päätelmien takia. Kaukolämpöjouston piiriin kuuluvien laitosten on oltava BAT-päätelmien mukaisia 1.1.2023. Tyypillisiä BAT-päätelmien takia tehtäviä muutoksia ovat mm. toimenpiteet savukaasupäästöjen vähentämiseksi sekä investoinnit jatkuvatoimisiin päästömittauslaitteisiin.

Opinnäytetyössä arvioit tarvittavia muutostöitä asiakkaidemme ja Vapon omassa laitoskannassa. Lisäksi teet yhdelle voimalaitokselle tarvittavista muutoksista investointiarvion, projektisuunnitelman ja kustannus-hyötyanalyysin, jossa muutostöiden investointi- ja käyttökustannuksia verrataan saavutettaviin ympäristöhyötyihin. Opinnäytetyön ohessa osallistut myös erilaisten pienempien tehtävien suorittamiseen liiketoimintamme projekti- ja ympäristöasioihin liittyen.

Työtehtävistä suoriutuminen edellyttää hyvää kommunikointikykyä ja halua tiimityöskentelyyn liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa, voimalaitosalan, ympäristöasioiden tuntemusta, halua omatoimiseen ongelmanratkaisuun erilaisia verkostoja hyödyntäen ja halua kehittää uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisuja.
Työtehtävä sopii opintojen loppuvaiheen ympäristö- tai energia-alan yliopisto- tai korkeakouluopiskelijalle.

Lisätietoja tehtävästä antaa projektijohtaja Henrik Palmen, puhelin 044 340 0362 tai henrik.palmen@vapo.fi.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.vapo.com/rekrytointi - Avoimet työpaikat.