(Poistunut julkaisusta)

Diakonitjänsteinnehavare
Sjundeå svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.10.2019

Diakonitjänst (100 %)

Enligt kyrkans författningssamling nr. 124 krävs av diakonitjänsteinnehavaren avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans diakoni.

Språkkravet är fullständigt behärskande av svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Tjänsten tillträds 1.1.2020 eller enligt överenskommelse. Lön enligt kravgrupp 503. Prövotiden är 4 månader.

Innan tillträdet till befattningen skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Till ansökan bifogas CV eller meritförteckning som bör inlämnas senast 15.11.2019 kl. 16.