(Poistunut julkaisusta)

Diakonin vuorotteluvapaan sijaisuus
Lauttasaaren seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.4.2020

Lauttasaaren seurakunnassa on haettavana diakonin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 11.6. - 6.12.2020.

Tehtäviin kuuluu yleinen diakoniatyö ja diakoninen vanhustyö. Tehtävänkuvassa tulee painottumaan diakoninen asiakastyö ja taloudellinen auttaminen erilaisin menetelmin. Koronatilanteen aikana työtehtäviin kuuluu myös Helsinki-apuun liittyviä tehtäviä, kuten lapsiperheiden ja ikäihmisten kontaktointia sekä vapaaehtoisten koordinoimista.

Työntekijältä toivotaan kokemusta ja osaamista diakoniatyöstä ja taloudellisesta auttamisesta, vanhustyöhön liittyvien asioiden tuntemusta sekä hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi toivomme valmiutta toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa.

Tehtävänkuvaan liittyy myös valmius osallistua mm. yhteisiin projekteihin ja tapahtumiin seurakunnassa.

Kelpoisuusehtona on Suomen ev.lut. kirkon jäsenyys ja piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto.

Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Palkkaus vaativuusryhmän 503 mukaan. Koeaika on 3 kk. Tehtävään valitun tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rekisteriote.

Hakeminen tapahtuu KirkkoHR:n kautta perjantaihin 15.5.2020 klo 12 mennessä. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka pidetään tiistaina 19.5.2020 klo 16-18.

Lisätiedot tehtävästä:
Diakoni Taina Viherkari taina.viherkari@evl.fi, p. 09 2340 4323.