(Poistunut julkaisusta)

Diakonin viranhaltija
Lahden seurakuntayhtymä, Salpausselän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.2.2021

Lahden Salpausselän seurakunta hakee

Diakonian viranhaltijaa

Haemme 1.5.2021 alkaen työyhteisöömme kirkon sanomaan sitoutunutta,
aktiivista ja yhteistyökykyistä diakonian moniosaajaa. Diakonian virka (138)
sijoittuu diakoniatyön tiimiin. Siihen kuuluu kolme diakoniatyöntekijää sekä
diakoniapappi.

Virkaan sisältyy käytännön diakoniatyön lisäksi johtavan diakoniatyöntekijän
tehtäviä. Tehtäviin kuuluu vastuu Yhteisvastuukeräyksestä, diakoninen perhe-,
mielenterveys- ja päihdetyö sekä muut erikseen sovitut tehtävät.
Virkaan valittavalle katsotaan eduksi kokemus vapaaehtoistoiminnan organisoimisesta, tietokoneohjelmien osaaminen, työalajohtamisen koulutus tai sitoutuminen sen hankkimiseen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Kirkkohallituksen päätös nro 141 diakonian
viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta
vaadittavasta tutkinnosta.

Virka tulee ottaa vastaan 1.5.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Virka kuuluu vaativuusryhmään 502. Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen
mukaan määräytyvää kokemuslisää. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta
sekä rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon
konfirmoitu jäsen.

Hakijan tulee varautua haastatteluun ma 15.3.2021 klo 17.00-19.00. Haastattelupaikka
ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaessa. Osalle hakijoista voidaan järjestää soveltuvuustestaus.

Sähköinen hakemus tulee toimittaa ma 2.3.2021 klo 12.00 mennessä täyttämällä
se osoitteessa https://www.lahdenseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/avoimet-tyopaikat.

Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Sari Kuirinlahti 044-7191 216.