(Poistunut julkaisusta)

Diakoniatyöntekijä
Luumäen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.6.2019

Virka täytetään 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan. 

 

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa eduksi katsotaan itsenäinen, ja oma-aloitteinen työote, kehittämishalu ja – osaaminen, hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaidot sekä kokemus asiakastyöstä ja -ohjauksesta. Nuoriso- ja perhediakonian kokemus katsotaan eduksi. Tehtävään valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

 

Tehtävään valittavalta edellytetään kirkkohallituksen päätöksen mukaista diakonian viran kelpoisuutta (  Kirkon säädöskokoelma nro 124 1 mom:n mukainen tutkinto). Tehtävään valitun tulee toimittaa lääkärintodistus työkelpoisuudesta sekä esitettävä rikosrekisterin 6 § 2.mom:n mukainen rikosrekisteriote. Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaatimusryhmä 502 mukaisesti. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.   

 

Hakemukset tulee toimittaa Luumäen seurakunnan kirkkoneuvostolle viimeistään 5.7.2019 klo 15 mennessä.