(Poistunut julkaisusta)

Diakoniatyöntekijä
Helsingin seurakuntayhtymä, Munkkiniemen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.6.2019

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8. - 31.12.2019 diakoniatyöntekijää, joka tulee työskentelemään vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina Munkkiniemen seurakunnassa (50 %) sekä yhteisen seurakuntatyön vapaaehtoistoiminnan seurakuntatuen tiimissä (50 %).
Munkkiniemen seurakunnassa tehtävänä on vastata seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kokonaisuudesta, johon kuuluu mm. vapaaehtoisten rekrytointia ja perehdytystä. Koordinaattori toimii muiden työntekijöiden tukena vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa. Hän kehittää vapaaehtoistoiminnan eri osa-alueita yhdessä muiden työntekijöiden ja yhteistyötahojen kanssa. Koordinaattori kuuluu diakoniatiimiin ja osallistuu mm. jumalanpalveluselämään vapaaehtoistoiminnan osalta. Vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja yhteystietorekisterinä käytetään vapaaehtoistyö.fi-palvelua.
Yhteisen seurakuntatyön vapaaehtoistoiminnan seurakuntatuen tiimissä koordinoidaan sekä alueellisesti että koko Helsingin tasolla vapaaehtoistoiminnan kokonaisuutta. Tiimin jäsenet ovat vapaaehtoistoiminnan asiantuntijoita, joiden työhön kuuluu mm. vapaaehtoisten ja työntekijöiden tukemista ja koulutusta sekä työvälineiden ja materiaalien tuottamista. Tiimi vastaa myös vapaaehtoistyö.fi-palvelun käyttäjätuesta Helsingin seurakunnissa. Munkkiniemen seurakunnan koordinaattorin vastuualue Helsingin kokonaisuudesta on Länsi-Helsinki eli Huopalahden rovastikunta.

Työhön valittavalta edellytetään diakoniatyöntekijän pätevyyttä, riittävää alan tuntemusta ja työkokemusta sekä alaa koskevien säädösten ja määräysten tuntemusta. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä neuvottelu- ja ryhmätyötaitoja. Helsingin seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan ja hallinnon tuntemus katsotaan eduksi. Valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen.
Työ alkaa 1.8. tai sopimuksen mukaan ja työsuhde on Munkkiniemen seurakuntaan.
Hakuaika päättyy 30.6. klo 23, jolloin hakemusten tulee olla Kirkko HR-järjestelmässä. Haastatteluun kutsuttaville asiasta ilmoitetaan viimeistään 3.7. ja haastattelut pidetään 5.7.
Lisätietoja antaa diakoniatyöntekijä Leena Leppilahti/Munkkiniemen seurakunta p. 09 2340 5138 ja vapaaehtoistoiminnan seurakuntatuen tiimivastaava Hanna Lipasti-Raulus/yhteinen seurakuntatyö p. 09 2340256.