(Poistunut julkaisusta)

Diakoniatyöntekijä
Tammelan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.3.2019

Tammelan seurakunnassa on haettavana diakonin virka, joka täytetään 1.5.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työ Tammelassa on perinteistä seurakuntadiakoniaa, jota jatkossa pyritään tekemään yhä enemmän vapaaehtoisten kanssa. Odotamme virkaan valittavalta selkeää hengellistä työotetta, kykyä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ja työalojen ylittävää yhteistyöhalukkuutta. Toivomme joukkoomme ennakkoluulotonta diakoniatyön kehittäjää, innostajaa ja tekijää. Pidämme tärkeänä hyviä ja rakentavia vuorovaikutustaitoja.

Viran pääasiallisina tehtävinä ovat:

a) Kehittää diakoniatyötä osana seurakunnan kokonaistehtävää sekä toimia rakentavassa yhteistyössä seurakunnan muiden toimialojen kanssa.

b) Etsiä avuntarpeessa olevia ja antaa heille välitöntä apua tarjoamalla keskustelutukea, tehdä kotikäyntejä sekä jakaa talousarvioon varattuja diakonia-avustuksia.

c) Kouluttaa, tukea ja varustaa diakoniatyön vapaaehtoisia ja vastuuhenkilöitä tehtäviinsä.

d) Tehdä yhteistyötä rovastikunnan, hiippakunnan ja kirkon diakonialan toimijoiden kanssa.

e) Pitää yhteyttä lakisääteiseen ja vapaaehtoiseen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön ja toimia yhteistyössä heidän kanssaan.

f) Vastata diakonityön sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta

g) Toimia osana seurakunnan yhteistä kasvatustyötä, nuoriso- ja perhediakonian viitekehyksessä, osallistumalla tarvittaessa tai esimiehen niin määrätessä vuosittain enintään yhden rippikoulun pitämiseen ryhmän vastaavana tai toisena ohjaajana sekä osallistua satunnaisesti koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

h) Suorittaa muut esimiehen antamat tehtävät.

Kelpoisuusehtoina ovat Suomen ev.lut. kirkon jäsenyys ja kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian viran kelpoisuus. Viran palkkaus määräytyy KirVESTES vaativuusryhmän 501 mukaisesti ja peruspalkka on 2.203,61 euroa. Tämän lisäksi maksetaan viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä, josta maksetaan kirVESTES:n mukainen korvaus.

Virkaan valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä edellytettävä rikosrekisteriote.

Viran täyttämisen osalta noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 22.3.2018 klo 15 mennessä osoitteella Tammelan seurakunta, Tammelantie 29, 31300 Tammela, kuoreen merkintä ”diakoni” tai sähköpostiosoitteeseen tammelan.seurakunta@evl.fi otsikolla ”diakoni”. Hakemukseen on liitettävä selvitys kelpoisuusvaatimuksen täyttämisestä.

Haastattelut järjestetään torstaina 11.04.2019.

Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Juha Koivulahti puh. 040 804 9534 juha.koivulahti@evl.fi, talouspäällikkö Jukka Girén puh. 040 804 9530 jukka.giren@evl.fi ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seija Saarinen puh. 050 371 2543 seisaarinen@gmail.com.