(Poistunut julkaisusta)

Diakoniatyöntekijä
Seinäjoen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2019

Seinäjoen seurakunnassa on haettavana vakituinen ja kokoaikainen diakoniatyöntekijän virka. Virka täytetään 1.4.2019 lähtien tai sopimuksen mukaan. Diakoniatyö on kirkon perustehtävä. Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavalla auteta.

Viran pääasialliset tehtävät:
- päivystystyö (taloudellinen avustaminen) ja kotikäyntityö (kodit, laitokset, sielunhoidolliset keskustelut)
- kokoava toiminta ja erityisryhmät (esim. päihde- ja kriminaalityö)
- vapaaehtoistyön organisointi, koulutus diakoniatyössä
- vertaistukitoiminta (surupiirit yms.) ja avoimet ovet- toiminta
- sidosryhmät, yhteistyö kaupungin ja järjestön kanssa
- toiminnan kehittäminen ja suunnittelu
- evankeliumin levittäminen (hartaudet, jumalanpalveluselämä)

Työhön kuuluu myös yhteisvastuukeräys ja kansainvälinen diakoniatyö sekä tarvittaessa yleistä diakoniatyötä että jumalanpalveluselämään osallistumista. Viran sijoituspaikka on Ylistaron kappeliseurakunta.

Viran pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto. Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valittavalta edellytetään oma-aloitteisuutta, ammatillista ja itsenäistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, työyhteisötaitoja ja työssä tarvittavan tietotekniikan hallintaa. Sosiaalialan tuntemus sekä ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.

Virkaan valitun on ennen viran vastaan ottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 502. Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Virka on avoinna 28.2.2019 klo 15 saakka ja haettavana sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja tehtävästä antavat vs. johtava kappalainen Auli Härkönen puh. 044-761 5547 ja henkilöstöpäällikkö Heli Kivimäki puh. 040-713 3984. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.