(Poistunut julkaisusta)

Diakoniatyöntekijä
Ikaalisten seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.8.2018

Haemme virkaan oma-aloitteista, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaavaa itsenäiseen työskentelyyn pystyvää diakonian ammattilaista. Työalavastuu on laaja-alainen, mutta painopisteenä on uudenlaisen toiminnan kehittäminen vanhustyössä tarkoittaen vapaaehtoistoimintaa sekä etsivää ja kokoavaa vanhustyötä. Virkaan kuuluu myös rippikouluryhmän ohjaajana toimiminen vuosittain. Viranhaltijalta edellytetään mahdollisuutta käyttää omaa autoa työssään.

Tehtävään vaaditaan piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto (AMK). Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä. Virassa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika on 23.8. – 21.9.2018 (klo 16 saakka)  ja virka täytetään 1.12.2018 alkaen. Haastattelut pidetään 25.9.2018. Viran lähtöpalkka on 2203,61.