(Poistunut julkaisusta)

Diakoniatyöntekijä
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2018

Erityisdiakoniassa on käynnistynyt Ristin suojassa -projekti, johon haetaan toista määräaikaista projektityöntekijää ajalle 1.10.2018-31.12.2019.

Projektityöntekijän tehtävä
painottuu paperittomien siirtolaisten ja vastaavassa tilanteessa olevien ihmisten parissa tehtävään asiakastyöhön.
- asiakastyö on asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja sisältää mm. neuvontaa, ohjausta, asiakkaan tukemista viranomaisasioinnissa, tulkkausta ja asiakirjojen kääntämistä, psykososiaalista ja hengellistä tukemista.
- monikulttuurisen päiväkeskus Mosaiikin toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja ylläpitäminen yhdessä asiakkaiden, muiden toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.
- asiakastyön tarpeista nouseva verkostotyö
- asiantuntija- ja konsulttiavun tarjoaminen yhteistyötahoille.
- vaikuttamistyö. We are a Welcoming Europe-kampanjan avustavat tehtävät 15.2.2019 asti.
Projektityöntekijältä edellytämme:
- diakonian virkatutkintoa
- kokemusta monikulttuurisuustyöstä paperittomien ja turvapaikanhakijoiden parissa
- aloitteellisuutta ja erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- Suomen ev.-lut. kirkon jäsenyyttä
- hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan. Noudatamme Kirkon virka- ja työehtosopimusta ja Helsingin seurakuntayhtymän virkasääntöä. Koeaika on 4 kk.
Hakeminen tapahtuu sähköisen rekrytointiohjelmamme kautta 24.8.2018 klo 23 mennessä. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka pidetään 5.9. (aamupäivä).
Lisätiedot: Projektikoordinaattori Nora Repo 09-23402525 (lomalla 13-29.8.), diakoniatyöntekijä Kimmo Kajos 09-23402574, johtava diakoniatyöntekijä Marita Nummelin p.09-2340 2576 (lomalla 30.7.-27.8.)