Diakoniatyöntekijä, viittomakielinen työ

Jyväskylän seurakunta