Diakoniarbetare 50%

Helsingfors Kyrkliga Samfällighet, Johannes församling