Diakonian virka

Jyväskylän seurakunta
Tietoa tehtävästä

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana Korpilahden alueseurakuntaan sijoitettu diakonian virka (vakanssi nro 69)

Virkaan sisältyy yleisen diakoniatyön tehtävät. Näitä ovat esimerkiksi seurakuntalaisten ja muiden diakonisen avun tarpeessa olevien hengellinen, henkinen ja aineellinen auttaminen erilaisissa kohtaamistilanteissa ja verkostoituminen muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden kanssa. Kokemus vanhustyöstä sekä päihde- ja mielenterveystyöstä katsotaan eduksi. Tehtäviin kuuluvat myös diakoniaan liittyvien ryhmien organisoiminen, diakonian leiripäivien, leirien ja retkien järjestäminen sekä vapaaehtoisten avustajien rekrytointi ja ohjaus. Diakoni osallistuu joitakin kertoja vuodessa jumalanpalveluselämän toteuttamiseen. Diakoniatyöntekijä osallistuu rippikouluun vuosittain, joinakin vuosina myös leirin kokoaikaisena työntekijänä. Diakoniatyöhön liittyy tilanteen mukaan myös muita yhdessä sovittavia tehtäviä.

Edellytämme hakijalta kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että tiimissä. Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja sekä halua kehittää diakoniatyötä oman tiimin, työyhteisön sekä muiden toimijoiden kanssa. Alueseurakunnallemme leimallisen toimintamallin mukaan edellytämme myönteistä suhtautumista monipuolisiin työtehtäviin ja valmiutta ylittää työalarajoja. Jyväskylän seurakunnassa kaikki tehtävät edellyttävät valmiutta osallistua alueellisten ja kokoseurakunnallisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen sekä digitaalista osaamista.

Viran kelpoisuusvaatimus on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 141) mukainen diakonian viran haltijan kelpoisuus. Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

LISÄTIEDOT/ YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja antaa aluekappalainen Antti Koivisto p.050-3532727/antti.koivisto@evl.fi

Hakemukset pyydämme jättämään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 23.4.2021 klo 15.00 mennessä. Haastattelut järjestetään 3.-5.5. Haastatteluun valitut kutsutaan henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen.

ORGANISAATION KUVAUS

Jyväskylän seurakunta koostuu yhdeksästä alueseurakunnasta ja tukipalveluista. Korpilahden alueseurakunta on väkiluvultaan pieni, mutta pinta-alaltaan laaja alue. Vireään yhteisöön kuuluu keskustaajama ja maaseutumaisia kyläkuntia. Esimiehenä toimii Korpilahden aluekappalainen ja virkapaikkana on Korpilahden seurakuntakeskus.

Yhteystiedot

Ilmianna kiinnostuksesi tai vinkkaa kaverille 23.4.2021 mennessä! Hakemuksen voit täyttää "Tutustu työpaikkaan" -linkin kautta.

Tutustu työpaikkaan