(Poistunut julkaisusta)

DIAKONIAN VIRKA
Porin seurakuntayhtymä, Seurakuntapalvelut

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2020

Haettavana olevan viran tehtäviin kuuluvat verkostoyhteistyö, diakoninen sielunhoito ja yhteisödiakonia. Työtä tehdään verkostoyhteistyössä seurakuntien, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Viran hoitaminen edellyttää laaja-alaista ammatillista osaamista, kokemusta verkostotyöskentelystä, yhteistyö- ja koordinointikykyä sekä kehittävää työotetta. Viranhaltijalta odotetaan kehittävää, innostunutta ja yhteistyöhakuista asennetta.
Virkaan valittavan on oltava KL:n 6:13 §:n mukaan ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Diakonian virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut kirkkohallituksen antaman päätöksen kirkon säädöskokoelman nro 141 mukaisen tutkinnon.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä KL 6 luvun 33 § mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus on vaatimusryhmän 502 mukaan.

Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virka tulee ottaa vastaan 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset osoitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle KirkkoHRn kautta. Viran haussa otetaan huomioon vain KirkkoHR -järjestelmässä täytetyt sähköiset hakemukset. Hakuaika päättyy 4.12.2020 klo 15.

Lisätietoja antavat

Diakoniasihteeri Ulla Kallio p. 0400 309760 tai Yhteinen seurakuntatyö, päällikkö Jari Suvila p. 0400 309 808.