(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka
Ylä-Savon seurakuntayhtymä/Iisalmen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.9.2020

Iisalmen seurakunnassa on haettavana

DIAKONIAN virka

Tehtävän tarkoitus ja tavoite on hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen ja järjestäminen apua tarvitseville.

Viran erityisosaamisalueena on vanhustyö. Viran hyvä hoitaminen edellyttää yhteistyötä seurakunnan eri työalojen, diakonian eri yhteistyötahojen ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. Olet myös sitoutunut kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Haemme työtiimiimme diakoniatyöntekijää, jolla on intoa ottaa vastuuta työn toteuttamisesta ja kehittämisestä. Valitulta odotetaan oma-aloitteisuutta, ammatillista ja itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tieto- ja viestintätekniikan hallintaa. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä.

Viran kelpoisuusehdot on määritelty Kirkkohallituksen päätöksessä nro 124 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista. Hakijan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Viran palkkaus määräytyy KirVESTES:n mukaan vaativuusryhmän 502 mukaisesti ja peruspalkka on 2380,95 €/kk, jonka lisäksi voidaan maksaa kokemuslisää aikaisemman työn perusteella. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) terveydentilastaan sekä KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virka täytetään ehdollisena ja valinta vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Diakonian virka on haettavana 25.9.-11.10.2020 välisen ajan ja täytettäväksi 1.12.2020 alkaen, tai siitä lähtien kun erikseen sovitaan. Hakemukset tulee lähettää Kirkko HR:n kautta. Hakemuksen pääsee täyttämään osoitteessa www.ylasavonseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat. Hakuaika päättyy 11.10.2020 klo 15.00

Lisätietoja antaa vs. johtava diakoniaviranhaltija Tanja Reinikainen p. 044 7335 228, tanja.reinikainen@evl.fi ja kirkkoherra Sanna Komulainen p. 044 7335 200, sanna.komulainen@evl.fi.

Hakijoiden tulee varautua to 15.10. järjestettävään haastatteluun.