(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Tuiran seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.8.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana diakonian virka, sijoituspaikkana Tuiran seurakunta

Virka sijoittuu Kaijonharjun suuralueelle Linnanmaa-Syynimaa-Kaijonharju-Kaijonranta. Virkaan sisältyy yleinen diakoniatyö, jossa on vastuualueena vapaaehtoistyö.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen ja järjestäminen apua tarvitseville.
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Vastaanottotoiminta, kotikäynnit, laitoskäynnit
- Kerho-, leiri-, retki- ja muu vastaava viriketoiminta
- Diakoniakasvatus, vapaaehtoistyön organisointi ja tukeminen
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Toimia opiskelijoiden harjoittelun ohjaajana ja uusien työntekijöiden perehdyttäjänä
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
- Mahdollinen erikseen määritelty vastuualue/-alueet

Kelpoisuusehdot
Diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Tai vanhanmuotoinen piispankokouksen hyväksymä diakoniatutkinto.
Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja.

Eduksi katsotaan
Kiinnostus hankkeiden ja projektien kehittämiseen sekä valmius yhteisölähtöiseen työhön.

Palvelussuhteen ajankohta 1.1.2021 alkaen.

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 502 mukainen. Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta).

Koeaika 6 kk.

Hakuaika päättyy 18.9.2020 klo 15.

Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.

Virkasuhteen täyttää Tuiran seurakuntaneuvosto.