(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka
Taivassalon ja Kustavin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.6.2020

Taivassalon ja Kustavin seurakunnissa on yhteinen diakoniavirka, joka on haettavana perjantaihin 31.7. 2020 klo 16 mennessä. Virka on kokoaikainen tehtävien jakaantuessa Taivassalo 75 % ja Kustavi 25%, virkapaikkana Taivassalo. Viran tehtävät on määritelty johtosäännössä ja tehtävänkuvauksessa. Työn painopiste on ikäihmisten kanssa ja tehtävään kuuluu myös lähetystyö sekä osallistuminen rippikouluun ja perhetyöhön. Diakoniatyöntekijän esimiehenä toimii kirkkoherra. Diakoniatyöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva tutkinto ja riittävästi perehtyneisyyttä seurakuntatyöhön.

Arvostamme intoa monipuoliseen seurakuntatyöhön, kykyä itsenäiseen työotteeseen ja yhteistyötaitoja. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä.

Viran palkkaus on 502 mukainen. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhde alkaa 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Rikosrekisteriote edellytetään.

Hakemus ja ansioluettelo lähetetään 31.7.2020 kello 16 mennessä osoitteella taivassalon.seurakunta@evl.fi tai Taivassalon seurakunta, Keskustie 4, 23310 Taivassalo. Kuoreen merkintä "Diakonia".  Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Tiina Rautiainen 044-7006138, tiina.rautiainen@evl.fi.