(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka
Oulun ev.lut.seurakuntayhtymä, Karjasillan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.2.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana diakonian vakituinen virka, sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta. 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite 
Diakonia on laaja-alaista, moniammatillista asiakas- ja auttamistyötä. 
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen. 

Tehtävän pääasiallinen sisältö 
- Diakoninen asiakastyö 
- Ryhmä-, leiri -, retki tai muu vastaava ennaltaehkäisevä työ 
- Diakoniakasvatus, vapaaehtoistoiminnan suunnittelu ja kehittäminen ja tukeminen 
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa 
- Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
- Muut esimiehen määräämät tehtävät 

Muuta tehtävän sisällöstä 
- Toimia opiskelijoiden harjoittelun ohjaajana ja uusien työntekijöiden perehdyttäjänä 
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä 
- Mahdollinen erikseen määritelty vastuualue/-alueet 

Huomioitavaa 
Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Kelpoisuusehdot 
Diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Tai vanhanmuotoinen piispankokouksen hyväksymä diakoniatutkinto. 
Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja. 

Palvelussuhteen ajankohta 1.5.2020 
Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 502 mukainen. Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta). 

Koeaika 6 kk 

Hakuaika päättyy 16.3.2020 klo 15. Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa. 

Viran täyttää Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto.