(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka
Akaan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

AKAAN SEURAKUNNASSA DIAKONIAN VIRKA HAETTAVANA

Viran tehtäviin kuuluu monipuolinen diakoniatyö. Painopisteinä ovat tällä hetkellä mm. vastaanotto- ja asiakastyö Toijalassa ja Kylmäkoskella, päihdetyö ja –yhteistyö sekä aisti- ja liikuntavammaistyö. Valitulta odotetaan hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja yli työalarajojen sekä joustavuutta ja valmiutta toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa.

Viran asemapaikka on Akaan seurakuntatalo Toijalassa (Sontulantie 1, 37800 Akaa). Diakonian työalasta vastaavan teologin johdolla toimii kolme diakonia sekä nuorisotyönohjaaja, jotka yhdessä muodostavat moniammatillisen tiimin. Työntekijöiden vahvuuksia ja erityisosaamista hyödynnetään tiimin sisäisessä vastuiden jaossa.

Pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124, 1 §) mukainen tutkinto. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen virkaan. Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaatimusryhmän 502 mukaisesti.  Lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta, 1.1.2020 siirrytään henkilökohtaiseen palkanosajärjestelmään. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Hänen tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukainen rikostaustaote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Virkatehtävät edellyttävät liikkumista eri puolella Akaata (Toijala, Kylmäkoski, Viiala), joten oman auton käyttö viran hoitamisessa on välttämätöntä.

Virka tulee vastaanottaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset, kelpoisuuden osoittavan tutkintotodistuksen jäljennöksen ja CV (josta ilmenee työkokemuksen koko- tai osa-aikaisuus sekä niiden pituudet kuukauden tarkkuudella) tulee toimittaa viimeistään 18.10.2019 kello 14 Akaan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, Sontulantie 1, 37800 Akaa tai sähköpostitse akaan.seurakunta@evl.fi Katsomme mielellämme myös muiden tutkinto- ja työtodistusten jäljennöksiä.

Haastatteluita niihin valituille pidetään 1.11.2019, mukana on Personellin asiantuntija. Osa haastatelluista jatkaa henkilöarviointitesteihin. Kirkkoneuvosto pyrkii tekemään lopullisen päätöksen marraskuun lopulla.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Ali Kulhia (puh. 040 739 8390 ali.kulhia@evl.fi) ja diakonian työalavastaava Kaisa Karema (puh. 040 725 7427 kaisa.karema@evl.fi).

Seurakunnasta lisätietoja www.akaanseurakunta.fi