(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka
Espoon seurakuntayhtymä, Olarin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.9.2019

Olarin seurakunnassa Espoossa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva diakonian virka

Viranhaltijan tehtävänkuvaan kuuluu seniorien parissa tehtävä etsivä työ ja uudenlainen yhteistyö kaupungin vanhuspalvelujen ja muiden palveluntuottajien kanssa, uudentyyppisten toimintojen aloittaminen ja käynnistäminen sekä vapaaehtoisten rekrytoiminen ja valmentaminen vanhustyöhön. Tehtävänkuvaan kuuluu myös yleistä diakonista seurakuntatyötä (mm. asiakasvastaanottotyötä tarvittaessa) ja rippikoulutyötä.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää projektityön osaamista, avarakatseista, uutta etsivää työotetta, johtamistaitoja sekä monipuolisia viestintä- ja verkostoitumistaitoja. Eduksi katsotaan diakonisen vanhustyön kokemus ja muun seniori- ja vanhustyön tuntemus.

Viran pätevyysvaatimuksena on kirkon diakoniatyöntekijän virkaan kelpoistava tutkinto (Kirkon säädöskokoelman nro 124 1 §). Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 503 ja palkkaus on 2467-2765 €/kk työkokemuksesta riippuen. Virkaan valittavalle voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeaika (KL 6 17 §). Virka täytetään 1.1.2020 alkaen.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti Kirkko HR - osoitteessa https://evl.fi/tietoa-kirkosta/toissa-kirkossa/avoimet-tyopaikat
18.9.2019 kello 12:een mennessä. Haastattelut pidetään viikolla 39. Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja (040 513 0857) ja lähiesimies Juha Virta (040 565 0012), sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi