(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka
Akaan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.8.2019

AKAAN SEURAKUNNASSA KASVATUSPAINOTTEINEN DIAKONIAN VIRKA HAETTAVANA

Viran tehtäviin kuuluu monipuolinen diakoniatyö. Painopisteinä ovat mm. vastaanotto- ja asiakastyö Toijalassa ja Kylmäkoskella, rippikoulutyö, korjaavan perhetyön muotoilu sekä kehittäminen, kouluyhteistyö ja ryhmätoiminta mm. kehitysvammaisten parissa. Valitulta odotetaan hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja yli työalarajojen sekä joustavuutta ja valmiutta toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Arvostamme sitoutuneisuutta seurakuntaan.

Viran asemapaikka on Akaan seurakuntatalo Toijalassa (Sontulantie 1, 37800 Akaa). Diakonian työalasta vastaavan teologin johdolla toimii kolme diakonia sekä nuorisotyönohjaaja, jotka yhdessä muodostavat moniammatillisen tiimin. Työntekijöiden vahvuuksia ja erityisosaamista hyödynnetään tiimin sisäisessä vastuiden jaossa.

Pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124, 1 §) mukainen tutkinto. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen virkaan. Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaatimusryhmän 502 mukaisesti. Lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta, 1.1.2020 siirrytään henkilökohtaiseen palkanosajärjestelmään. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Hänen tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukainen rikostaustaote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Virkatehtävät edellyttävät liikkumista eri puolella Akaata (Toijala, Kylmäkoski, Viiala), joten oman auton käyttö viran hoitamisessa on välttämätöntä.

Virka tulee vastaanottaa 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset, kelpoisuuden osoittavan tutkintotodistuksen jäljennös ja CV (josta ilmenee työkokemusten koko- tai osa-aikaisuus sekä niiden pituudet kuukauden tarkkuudella) tulee toimittaa viimeistään 11.9.2019 kello 14 Akaan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, Sontulantie 1, 37800 Akaa tai sähköpostitse akaan.seurakunta@evl.fi Katsomme mielellämme myös muiden tutkintotodistusten jäljennöksiä.

Haastatteluita niihin valituille pidetään 20.9.2019, mukana on Personellin asiantuntija. Osa haastatelluista jatkaa soveltuvuusarviointitesteihin. Kirkkoneuvosto pyrkii tekemään lopullisen päätöksen lokakuun lopulla.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Ali Kulhia 19.8.-6.9.2019 (puh 040 739 8390 ali.kulhia@evl.fi) ja diakoni Marjo Perkiö 26.8.-11.9.2019 (puh 040 839 5975 marjo.perkio@evl.fi).

Seurakunnasta lisätietoja www.akaanseurakunta.fi