Diakonian virka
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Kiimingin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.4.2019

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana diakonian virka, sijoituspaikkana Kiimingin seurakunta

Viran tämänhetkisenä vastuualueena on diakonian perustehtävien lisäksi mielenterveys- ja päihdetyö sekä kehitysvammaistyö. Viran työalueina ovat Kiimingin ja Yli-Iin alueet. Oman auton käyttö on välttämätöntä.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen ja järjestäminen apua tarvitseville.
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Vastaanottotoiminta, kotikäynnit, laitoskäynnit
- Kerho-, leiri-, retki- ja muu vastaava viriketoiminta
- Diakoniakasvatus, vapaaehtoistyön organisointi ja tukeminen
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Toimia opiskelijoiden harjoittelun ohjaajana ja uusien työntekijöiden perehdyttäjänä
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
- Mahdollinen erikseen määritelty vastuualue/-alueet

Kelpoisuusehdot
Diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK).
Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti.  Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta. 

Koeaika 6 kk

Palvelussuhteen ajankohta 1.8.2019 alkaen.

Hakuaika päättyy 26.4.2019 klo 15.

Virkavalinnasta päättää Kiimingin seurakunnan seurakuntaneuvosto.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1254766
  • Työsuhde: Vakinainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Oulu, Pohjois-Pohjanmaa