(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka
Kangasalan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.12.2018

Kangasalan seurakunnassa on seitsemän diakonian virkaa. Yleisen diakoniatyön lisäksi kullakin diakoniatyöntekijällä on erityisvastuualueensa. Haettavassa virassa yleisen diakoniatyön ohella erityisvastuualueena ovat tällä hetkellä päihdetyö ja yhteinen keittiö. Tehtävänkuvaa tullaan rakentamaan jatkossa yhdessä tiimin kanssa, sillä työntekijöiden vahvuuksia ja erityisosaamista hyödynnetään tiimin sisäisessä vastuiden jaossa. Diakoniatyöntekijöiden tehtävänkuvaan kuuluvat myös rippikoulutyö, leirit ja retket. Edellytyksenä on valmius ja halukkuus myös ilta- ja viikonlopputyöhön.

Odotamme hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja yli työalarajojen sekä joustavuutta ja valmiutta tehdä yhteistyötä erilaisten verkostojen kanssa. Pidämme tärkeänä, että osaat kohdata joustavasti niin seurakuntalaiset kuin toisten ammattiryhmien edustajat.

Virkapaikka on Myllystenpohjantie 2. Työssäsi tarvitset oman auton, sillä Kangasala on laaja kunta.

Pätevyysvaatimuksena on Kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto. Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen. Virassa noudatetaan hengellisen työn työajatonta työtä koskevia määräyksiä. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Valintaprosessissa saatetaan käyttää soveltuvuustestejä.

Virkaan haetaan kirkkoHR:n sähköisellä hakemuksella. Ilmoitusten tulee olla perillä viimeistään 23.12.2018 klo 14.00.
Haastattelut pidetään tammikuussa 2019, haasteluihin kutsutaan erikseen.
Lisätietoja antaa puhelimitse johtava diakonian viranhaltija Mirja-Leena Hirvonen 14.12.18 klo 13 -15, puh. 040 309 8040.