(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka
Helsingin seurakuntayhtymä, Oulunkylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.10.2018

Etsimme diakoniatyöntekijää tiiminvetäjäksi ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjäksi. Tehtävään valittava toimii diakoniatyöntekijöiden lähiesimiehenä ja kuuluu seurakunnan johtoryhmään. Diakoniatiimissä on neljä diakoniatyöntekijää ja kaksi pappia.

Viran keskeiset vastuualueet ovat
- lähiesimiestyö ja diakoniatiimin johtaminen
- vapaaehtoistyön ja yhteisöllisen toiminnan kehittäminen seurakunnassamme
- diakoninen asiakas- ja seurakuntatyö

Toivomme valittavalta henkilöltä
- diakonian työkokemusta
- kykyä ja innostusta kehittää osallistavaa vapaaehtoistoimintaa
- oma-aloitteisuutta ja tavoitteellista työotetta
- riittäviä valmiuksia esimiestyöhön
- hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- työssä tarvittavia viestinnällisiä ja tietoteknisiä taitoja

Tarjoamme
- sopimusten mukaisen palkan
- koulutusmyönteisen työpaikan
- motivoituneen ja monipuolisen työyhteisön
- innostuneita seurakuntalaisia työtovereiksi

Valittavalla on oltava seurakunnan diakonian virkaan kelpoistava tutkinto (kirkkohallituksen päätös nro 122) sekä suomen kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito. Hänen on oltava Suomen ev.-lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (rikosrekisterilaki 6:2§).

Palkkaus on vaativuusryhmä 601 mukainen. Noudatamme Kirkon virka- ja työehtosopimusta ja Helsingin seurakuntayhtymän virkasääntöä. Virka täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Työ edellyttää valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön. Englannin kielen arkitaito katsotaan eduksi.
Hakuaika päättyy perjantaina 26.10.2018 klo 15.00. Hae paikkaa sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa evl.fi/rekry.

Haastattelut 30.10./ 31.10.2018 illalla. Lisätiedot: kirkkoherra Ulla Kosonen, p. 050 380 4097, ulla.kosonen@evl.fi.