(Poistunut julkaisusta)

DIAKONIAN VIRKA
Janakkalan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.7.2018

Janakkalan seurakunnassa on haettavana diakonian virka. Virka täytetään viimeistään 1.10.2018 tai sopimuksen mukaan.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian virkaan vaadittava tutkinto. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien tutkintopäätöksen mukaisen tutkinnon suorittanut täyttää viran kelpoisuusehdot.

Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Janakkalan seurakuntaan kuuluu noin 12 700 jäsentä. Seurakunnassa on kolme diakonian virkaa sekä diakoniatyöstä vastaava pappi.

Haemme avoimeen virkaan motivoitunutta, oma-aloitteista, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaavaa suurella sydämellä työhönsä sitoutuvaa diakonian ammattilaista. Työn erityisenä vastuualueena on Päivätoimintakeskus Ojatuvan toiminta.

Lisäksi viranhaltijan tehtäviin kuuluu

• seurakuntalaisten ja muiden diakonisen avun tarpeessa olevien hengellinen, henkinen ja aineellinen auttaminen erilaisissa kohtaamisissa
• leirit ja retket
• verkostoituminen sosiaali- ja terveyspalvelun toimijoiden kanssa
• rippikoulutyöhön osallistuminen
• tiimityöskentely yhdessä diakoniatiimin kanssa.

Viran hoitamisessa B-ajokortti ja mahdollisuus käyttää työssä omaa autoa katsotaan eduksi.
Virka on kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellisen työn virka, johon ei sovelleta työaikalakia.

Diakonian viranhaltijan viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Hakijalta edellytetään suostumista soveltuvuusarviointiin.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 3.8.2018 klo 12 mennessä osoitteeseen Janakkalan seurakunta, Juttilantie 2, 14200 Turenki. Kirjekuoren päälle merkintä ”diakonian virka” tai sähköpostilla: pekka.riikonen@evl.fi otsikolla ”diakonian virka”.

Janakkalan seurakuntaan voit tutustua osoitteessa www.janakkalanseurakunta.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Pekka Riikonen, puh. 044 7656 960, pekka.riikonen@evl.fi