(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka
Kuhmon seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.6.2018

Kuhmon seurakunnassa on haettavana diakonian virka.

Virka täytetään 1.11.2018.

Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 1 §:n mukainen tutkinto/sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Tutkintoon kuuluvien opintojen tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja.

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien tutkintopäätöksen mukaisen tutkinnon suorittanut täyttää viran kelpoisuusehdot.

Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Kaupungin väkiluku on noin 8 500 henkilöä. Seurakunnassa on kaksi diakonian virkaa.

Haemme avoimeen virkaan oma-aloitteista, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaavaa diakonian ammattilaista. Työn painopisteinä ovat mm. vapaaehtoiset, vanhukset, kotikäyntityö ja taloudellinen avustaminen. Erityisryhmien työnjaosta voidaan sopia työparin kanssa. Viranhaltijalta edellytetään mahdollisuutta käyttää omaa autoa työssään.

Diakonian viranhaltijan viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa pe 29.6.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Kuhmon seurakunta/kirkkoneuvosto, Kirkkotie 6-8, 88900 KUHMO. Kirjekuoren päälle merkintä ”diakonian virka” tai sähköpostilla: kuhmo.seurakunta@evl.fi.

Kuhmon seurakuntaan voit tutustua osoitteessa www.kuhmonseurakunta.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kappalainen Anna Liisa Hakulinen p. 044 738 4304, anna.hakulinen@evl.fi tai diakoni Anne Malinen p. 044 738 4315, anne.malinen@evl.fi.