(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.5.2018

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana diakonian virka.
Viran painopisteinä ovat etsivä työ sekä yhteistyö Huhtasuon alueen toimijoiden kanssa sekä 20 % osuudella kansainvälisen ja lähetyksen vastuuta koko alueseurakunnan alueella.

Perusdiakoniatyössä yhteisiin tehtäviin kuuluu
• seurakuntalaisten ja muiden diakonisen avun tarpeessa olevien hengellinen, henkinen ja aineellinen auttaminen erilaisissa kohtaamisissa
• leirit ja retket
• verkostoituminen sosiaali- ja terveyspalvelun toimijoiden kanssa
• jumalanpalvelusdiakonin tehtävät
• rippikoulutyöhön osallistuminen
• tiimityöskentely yhdessä diakoniatiimin kanssa.

Kelpoisuusvaatimus on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 1 §:n mukainen diakonian viran kelpoisuus.
Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja virasta antaa vt. aluekappalainen Päivi Kärkkäinen puh. 0505234149 paivi.karkkainen@evl.fi.

Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 15.6.2018 klo 15.30 mennessä.

Jyväskylän seurakunta koostuu yhdeksästä alueseurakunnasta, yhteisestä seurakuntapalvelusta ja tukipalveluista. Huhtasuon alueseurakunnassa on 13 työntekijää ja sen alueella noin 15 500 asukasta, joista 9 500 seurakunnan jäseniä. Koko Jyväskylän seurakunnassa on jäseniä 95 000 ja työntekijöitä 270. Huhtasuon alueseurakunnassa diakoniatiimiin kuuluu 2 diakoniatyöntekijää ja diakoniapappi. Viran sijoituspaikkana on Huhtasuon alueseurakunta ja virkapaikkana Huhtakoti. Viran esimiehenä toimii aluekappalainen.

Virka on kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellisen työn virka, johon ei sovelleta työaikalakia, kuitenkin siten, että Jyväskylän seurakunnan moduulityöaikakokeilu koskee myös tätä virkaa.

http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/avoimet-tyopaikat