(Poistunut julkaisusta)

Diakonian virka (Kuokkalan alueseurakunta)
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.8.2019

Jyväskylän seurakunnassa täytetään Kuokkalan alueseurakuntaan sijoittuva diakonian virka.

Virkaan sisältyy yleisen diakoniatyön tehtävät. Näitä ovat esimerkiksi seurakuntalaisten ja muiden diakonisen avun tarpeessa olevien hengellinen henkinen ja aineellinen auttaminen erilaisissa kohtaamistilanteissa, verkostoituminen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden kanssa (alueella sijaitsee myös Salmirannan vastaanottokeskus), diakoniaan liittyvien ryhmien kokoontumisten mahdollistaminen ja järjestäminen, diakonian leiripäivien, leirien ja retkien järjestäminen sekä vapaaehtoisten avustajien rekrytointi ja ohjaus.

Kuokkalan messukeskeisessä toimintatavassa diakoniatyöntekijä osallistuu säännöllisesti jumalanpalveluselämään. Rippikoulu ja muut yhdessä sovittavat tehtävät tulevat vastaan vuosittain, joinakin vuosina myös kokoaikaisena leirillä olona. Diakonaattiajatuksen hengessä alueseurakunta näkee diakoniatyöntekijän tehtävän hengellisen työn virkana, jossa seurakuntaa palvellessa tulee olla valmiutta ylittää vanhoja työalarajoja. Virassa tarvitaan hyvää seurakuntatyön tuntemusta.

Kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 1 §:n mukainen diakonian viran kelpoisuus. Virkaan valittavan on oltava evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen viranvastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Edellytämme hakijalta hyvää kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että tiimissä. Arvostamme haluaa kehittää diakoniatyötä oman tiimin, työyhteisön sekä muiden toimijoiden kanssa. Kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä katsotaan eduksi. Jyväskylän seurakunnassa kaikki tehtävät edellyttävät valmiutta osallistua alueellisten/kokoseurakunnallisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen sekä digitaalista osaamista.

LISÄTIEDOT/ YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja virasta antavat aluekappalainen Riku Bucht puh. 040 560 9906, riku.bucht@evl.fi ja diakonian vs. asiantuntija Tero Reingoldt puh 050 5215416, tero.reingoldt@evl.fi. Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 20.9.2019 klo 15.30 mennessä.

ORGANISAATION KUVAUS

Kuokkalan alueseurakunta on yksi Jyväskylän seurakunnan yhdeksästä alueseurakunnasta, yhteisestä seurakuntatyöstä ja tukipalveluista. Kuokkalan alueseurakunnassa on 18 työntekijää ja sen alueella noin 18500 asukasta, joista noin 12000 seurakunnan jäseniä. Kuokkalan alueseurakunnan diakoniatiimiin kuuluu kaksi diakoniatyöntekijää ja diakoniapappi. Koko Jyväskylän seurakunnassa on jäseniä noin 95 000 ja työntekijöitä noin 270. Haettavana oleva virka on sijoitettu Kuokkalan alueseurakuntaan ja Kuokkala-Vaajakosken yhteistoiminta-alueelle, virkapaikkana on Kuokkalan kirkko ja esimiehenä toimii aluekappalainen.