Diakonian virka 60 % diakonitjänst

Kaskisten seurakunta Kaskö församling