(Poistunut julkaisusta)

Diakonian viransijaisuus
Kangasalan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.8.2019

Etsimme Diakonian viransijaisuuteen henkilöä Kangasalan seurakuntaan ajalle 1.10.2019 - 31.3.2020.

Kangasalan seurakunnassa on seitsemän diakonian virkaa. Yleisen diakoniatyön lisäksi kullakin diakoniatyöntekijällä on erityisvastuualueensa. Haettavassa virassa yleisen diakoniatyön ohella erityisvastuualueena on tällä hetkellä vanhustyö. Diakoniatyöntekijöiden tehtävänkuvaan kuuluvat myös rippikoulutyö, leirit ja retket.
Odotamme sinulta hyviä yhteistyötaitoja ja ammatillista osaamista. Tehtävään kuuluu kohdata seurakuntalaisia eri tilanteissa: kodeissa, laitoksissa, seurakunnan omissa tapahtumissa esimerkiksi Kirkonkodoissa sekä vastaanottotilanteissa.

Työn moninaisuus vaatii joustavuutta ja valmiutta tehdä arvostavaa yhteistyötä erilaisten verkostojen kanssa. Virkaan valittavalla tulee olla kattava ymmärrys yhteiskunnan palvelujärjestelmästä sekä kykyä hyödyntää sitä joustavasti asiakkaan tilanteesta riippuen, erityisesti vanhustyön näkökulmasta.
Edellytämme myös valmiutta ja halukkuutta ilta- ja viikonlopputyöhön.

Virkapaikka on Myllystenpohjantie 2. Työssäsi tarvitset oman auton, sillä Kangasala on laaja kaupunki.

Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmässä 502. Peruspalkka ilman vuosisidonnaista osaa on 2345,76€.

Pätevyysvaatimuksena on Kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto. Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen. Virassa noudatetaan hengellisen työn työajatonta työtä koskevia määräyksiä. Virassa on 3 kuukauden koeaika. Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkaan haetaan kirkkoHR:n sähköisellä hakemuksella, johon linkki löytyy kotisivuiltamme Kangas. Ilmoitusten tulee olla perillä viimeistään 30.8.2019 klo 14.00.
Haastattelut pidetään 3.9.2019, haasteluihin kutsutaan erikseen.

Lisätietoja antaa puhelimitse johtava diakonian viranhaltija Mirja-Leena Hirvonen 27.8.19 klo 13 -15, puh. 040 309 8040.