(Poistunut julkaisusta)

Diakonian viransijaisuus ajalle 1.1. - 31.5.2019
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Haukiputaan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.10.2019

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana diakonian viransijaisuus ajalle 1.1.2020 - 31.5.2020, sijoituspaikkana Haukiputaan seurakunta. 

Tehtävän tarkoitus ja tavoite 
- Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen ja järjestäminen apua tarvitseville. 
- Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen. 

Tehtävän pääasiallinen sisältö 
- Vastaanottotoiminta, kotikäynnit, laitoskäynnit 
- Kerho-, leiri-, retki- ja muu vastaava viriketoiminta 
- Diakoniakasvatus, vapaaehtoistyön organisointi ja tukeminen 
- Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa. 
- Muut esimiehen määräämät tehtävät   

Muuta tehtävän sisällöstä 
- Aluetyö, Kiiminkijoen pohjoispuolella 
- Toimia opiskelijoiden harjoittelun ohjaajana ja uusien työntekijöiden perehdyttäjänä 
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä 
- Mahdollinen erikseen määritelty vastuualue/-alueet sovitaan diakoniatiimissä 

Viran tehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. 

 

Kelpoisuusehdot 

- Diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). 
Näiden tutkintojen tulee sisältää teologisista ja kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakonian alaan liittyviä opintoja yhteensä vähintään 90 opintopistettä. 

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti.  Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta). 

Hakuaika päättyy 18.11.2019 klo 15.

Diakonian viransijaisuuden valinnan suorittaa Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra.