(Poistunut julkaisusta)

Diakonian viranhaltija
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.12.2019

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana diakonian virka, sijoituspaikkana Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Virkaan valitulta edellytetään moniammatillista työotetta ja yhteistyötaitoja, hyviä viestintä- ja mediaosaamista sekä
verkostoitumista. Myös kykyä kehittää diakonian vapaaehtoistyötä.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen ja järjestäminen apua tarvitseville.
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Vastaanottotoiminta, kotikäynnit, laitoskäynnit
- Kerho-, leiri-, retki- ja muu vastaava viriketoiminta
- Diakoniakasvatus, vapaaehtoistyön organisointi ja tukeminen
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Yhteistyö ja verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Toimia opiskelijoiden harjoittelun ohjaajana ja uusien työntekijöiden perehdyttäjänä
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
- Mahdollinen erikseen määritelty vastuualue/-alueet

Viran tehtävien hoitamisessa ajokortti ja oman auton käyttö on eduksi.

Kelpoisuusehdot
Diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Tai vanhanmuotoinen piispankokouksen hyväksymä
diakoniatutkinto. Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja.

Eduksi katsotaan
Sairaanhoitaja-diakonissa koulutus tai sairaanhoidollinen koulutus.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan
palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta).

Koeaika 6 kk.

Palvelussuhteen ajankohta 1.4.2020 alkaen.

Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelumme kautta. Hakuaika päättyy 10.1.2019 klo 15. Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.

Virkavalinnasta päättää Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto.