(Poistunut julkaisusta)

Diakonian viranhaltija
Lahden seurakuntayhtymä, Diakonia ja sairaalasielunhoito

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.8.2019

Lahden seurakuntayhtymä hakee

Diakonian viranhaltijaa 1.1.2020 alkaen

Diakonian virka (279) on diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikössä ja viranhaltija kuuluu sairaalasielunhoidon tiimiin. Virkaan kuuluu sairaalasielunhoidon tehtäviä sekä vanhustyön ja diakonisen perhetyön koordinointia ja kehittämistä yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Sairaalasielunhoidossa viranhaltija toimii sielunhoitajana tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä hoitaa vuorollaan sairaalasielunhoidon päivystystä. Päivystysvuorokausia tulee kuukaudessa noin seitsemän. Vanhustyön tehtäviin kuuluvat mm. vanhustyön työryhmän puheenjohtajuus, palvelutalojen saattohoitopäivystyksen koordinointi sekä vanhustyön kehittämistehtävät. Diakoninen perhetyö on viran tehtävänkuvassa uusi. Viranhaltija kuuluu seurakuntayhtymän perhetyön kehittämistyöryhmään ja osallistuu perhetyöhön erikseen sovittavalla tavalla.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Kirkkohallituksen päätös nro 124 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista.

Tehtävässä edellytetään viranhaltijalta hyviä sielunhoitotaitoja, vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, kehittämisvalmiutta sekä kykyä yhteistyöverkostoissa toimimiseen. Virkaan valittavan tulee sitoutua kirkon sielunhoidon erityiskoulutuksen suorittamiseen.

Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2020. Virka kuuluu vaativuusryhmään 502. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Hakijan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Hakijan tulee kutsuttaessa varautua haastatteluun ke 2.10.2019.

Sähköinen hakemus tulee toimittaa 20.9.2019 klo 12.00 mennessä täyttämällä osoitteesta
www.lahdenseurakunnat.fi/ Avoimet työpaikat löytyvä hakulomake.

Tiedusteluihin vastaavat johtava sairaalapastori Johanna Rantanen, 044 719 1530, johanna.rantanen@evl.fi tai diakonian ja sairaalasielunhoidon vs. johtaja Riku Suokas, 044 719 1288, riku.suokas@evl.fi