(Poistunut julkaisusta)

Diakonian viranhaltija
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.8.2019

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa julistetaan haettavaksi diakonian virka.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on 12 diakonian viranhaltijaa. Diakoniaa johtaa diakonian ja erityistyöalojen johtaja, ja diakonian viranhaltijoiden lähiesimiehenä toimii johtava diakoniatyöntekijä. Haettavan viran alueena on Ristimäen eteläinen alue. Virkaan kuuluu yleinen diakoniatyö, erityisvastuualueena sururyhmien koordinointi ja mielenterveystyö, sekä työparina toimiminen jollakin erityisvastuualueella erikseen sovittavan työnjaon mukaisesti. Aluejakoon ja erityisvastuualueisiin voi tulla muutoksia viranhoidon aikana. Valittavalta työntekijältä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta diakonian muuttuvassa tehtäväkentässä, tietoteknisiä valmiuksia sekä innostavaa ja kehittävää työotetta. Mielenterveystyön erityisvastuualueella arvostamme diakonissan koulutusta.

Viran kelpoisuusehtona on kirkon säädöskokoelman nro 124 mukainen kelpoisuus. Kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen (vaativuusryhmä 502). Peruspalkan lisäksi maksetaan edellytysten täyttyessä viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää ja työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä tuomiokirkkoseurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä. Viran voi ottaa vastaan 1.11.2019 alkaen.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti 20.9.2019 klo 15.00 mennessä KirkkoHR-osoitteessa sakasti.evl.fi/työpaikat. Lisätietoja antavat vs. diakonian ja erityistyöalojen johtaja Lassi Suihkonen, 0400 143 263 tai lassi.suihkonen@evl.fi sekä johtava diakoniatyöntekijä Anne Pöyry, 0400 143 419 tai anne.poyry@evl.fi. Haastattelut pidetään 30.9. ja 1.10.2019 klo 12-16 välisenä aikana.